Силабуси за освітньо-професійною програмою «Техногенно-екологічна безпека»

Очна (денна) форма навчання

Обов'язкові дисципліни

ОК 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 2. Історія та культура України

ОК 3. Філософія

ОК 4. Іноземна мова

ОК 5. Вища математика

ОК 6. Фізика

ОК 7. Основи інформаційних технологій

ОК 8. Хімія з основами біогеохімії

ОК 9. Інженерна і комп'ютерна графіка

ОК 10. Технічна механіка

ОК 11. Матеріалознавство та технологія матеріалів

ОК 12. Технічна механіка рідини та газу

ОК 13. Термодинаміка і теплопередача

ОК 14. Гідрологія та технології захисту порушених водних екосистема

ОК 15. Автоматичний контроль та прилади вимірювання параметрів навколишнього середовища

ОК 16. Ґрунтознавство та рекультивація земель

ОК 17. Інструментальні методи хімічного аналізу

ОК 18.Основи проектування хімічних виробництв

ОК 19. Проблеми регіональної екології

ОК 20. Методи та технології захисту біосфери

ОК 21. Екологія міських систем

ОК 22. Моніторинг довкілля

ОК 23. Засоби захисту біосфери

ОК 24. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

ОК 25. Спеціальні процедури з відбору зразків радіоактивних, хімічних та біологічних речовин

ОК 26. Техноекологія

ОК 27. Екологічне право

ОК 28. Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження

ОК 29. Основи техногенно-екологічної безпеки

ОК 30. Первинна військово-професійна підготовка

ОК 31. Дії в надзвичайних ситуаціях та правила пожежної безпеки

ОК 32. Навчальна практика

ОК 33. Переддипломна практика

ОК 34. Виконання та захист кваліфікаційної роботи

 

Вибіркові дисципліни

1. Культура безпеки

2. Основи теорії управління

3. Економіка природокористування

4. Підготовка з надання домедичної допомоги

5. Метеорологія та кліматологія

6. Моделювання і прогнозування стану довкілля

7. Безпека експлуатації інженерних систем і мереж

8. Заповідна справа та технології збереження біологічного різноманіття

9. Наглядово-профілактична робота в природоохоронній діяльності

10. Метрологія, стандартизація і сертифікація

11. Фізична підготовка

12. Електротехніка та безпека електроустановок

13. Забезпечення екологічної безпеки систем питного водопостачання

 

 

 

Заочна форма навчання

Обов'язкові дисципліни

ОК 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 2. Історія та культура України

ОК 3. Філософія

ОК 4. Іноземна мова

ОК 5. Вища математика

ОК 6. Фізика

ОК 7. Основи інформаційних технологій

ОК 8. Хімія з основами біогеохімії

ОК 9. Інженерна і комп'ютерна графіка

ОК 10. Технічна механіка

ОК 11. Матеріалознавство та технологія матеріалів

ОК 12. Технічна механіка рідини та газу

ОК 13. Термодинаміка і теплопередача

ОК 14. Гідрологія та технології захисту порушених водних екосистем

ОК 15. Автоматичний контроль та прилади вимірювання параметрів навколишнього середовища

ОК 16. Ґрунтознавство та рекультивація земель

ОК 17. Інструментальні методи хімічного аналізу

ОК 18. Основи проектування хімічних виробництв

ОК 19. Проблеми регіональної екології

ОК 20. Методи та технології захисту біосфери

ОК 21. Екологія міських систем

ОК 22. Моніторинг довкілля

ОК 23. Засоби захисту біосфери

ОК 24. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

ОК 25. Спеціальні процедури з відбору зразків радіоактивних, хімічних та біологічних речовин

ОК 26. Техноекологія

ОК 27. Екологічне право

ОК 28. Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження

ОК 29. Основи техногенно-екологічної безпеки

ОК 30. Первинна військово-професійна підготовка

ОК 31. Дії в надзвичайних ситуаціях та правила пожежної безпеки

ОК 32. Навчальна практика

ОК 33. Переддипломна практика

ОК 34. Виконання та захист кваліфікаційної роботи

 

Вибіркові дисципліни

1. Культура безпеки

2. Основи теорії управління

3. Економіка природокористування

4. Підготовка з надання домедичної допомоги

5. Метеорологія та кліматологія

6. Моделювання і прогнозування стану довкілля

7. Безпека експлуатації інженерних систем і мереж

8. Заповідна справа та технології збереження біологічного різноманіття

9. Наглядово-профілактична робота в природоохоронній діяльності

10. Метрологія, стандартизація і сертифікація

11. Фізична підготовка

12. Електротехніка та безпека електроустановок

13. Забезпечення екологічної безпеки систем питного водопостачання

 

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75