Силабуси за освітніми програмами

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Техногенно-екологічна безпека» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього середовища, галузь знань 18 – Виробництво та технології

 

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Техногенно-екологічна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього середовища, галузь знань 18 – Виробництво та технології

 

Силабуси за освітньо-науковою програмою «Техногенно-екологічна безпека» за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього середовища, галузь знань 18 – Виробництво та технології

 
Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75