Силабуси за освітньо-науковою програмою «Техногенно-екологічна безпека»

Очна (денна) форма навчання

Обов'язкові дисципліни

ОК 1. Філософсько-методологічні основи наукових досліджень

ОК 2. Академічна іноземна мова

ОК 3. Управління науковими проектами та інтелектуальна власність

ОК 4. Методика викладання у вищій школі

ОК 5. Практикум з наукової комунікації

ОК 6. Педагогічна практика

ОК 7. Методи моніторингу стану довкілля

ОК 8. Технології захисту довкілля

ОК 9. Методологія та методи наукового дослідження у захисті довкілля

ОК 10. Технології утилізації небезпечних відходів

ОК 11. Математичне моделювання розповсюдження полютантів та захисту компонентів довкілля

Вибіркові дисципліни

ВК 01. Технології і методи контролю показників якості довкілля

ВК 02. Хімічні технології, сталий розвиток та збалансоване природокористування 

ВК 03. Математичне моделювання систем та процесів техногенно-екологічної безпеки 

 

 

Заочна форма навчання

Обов'язкові дисципліни

ОК 1. Філософсько-методологічні основи наукових досліджень

ОК 2. Академічна іноземна мова

ОК 3. Управління науковими проектами та інтелектуальна власність

ОК 4. Методика викладання у вищій школі

ОК 5. Практикум з наукової комунікації

ОК 6. Педагогічна практика

ОК 7. Методи моніторингу стану довкілля

ОК 8. Технології захисту довкілля

ОК 9. Методологія та методи наукового дослідження у захисті довкілля

ОК 10. Технології утилізації небезпечних відходів

ОК 11. Математичне моделювання розповсюдження полютантів та захисту компонентів довкілля

Вибіркові дисципліни

ВК 01. Технології і методи контролю показників якості довкілля

ВК 02. Хімічні технології, сталий розвиток та збалансоване природокористування 

ВК 03. Математичне моделювання систем та процесів техногенно-екологічної безпеки 

 

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75