Факультет сьогодні

 

Факультет створено у складі Університету у 2003 році. До складу факультету входять кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища, фізико-математичних дисциплін.

На факультеті працюють лауреат Державної премії України, 7 докторів наук, 6 професорів, 21 кандидат наук, доцент та старший науковий співробітник.

Факультет забезпечений сучасною навчально-лабораторною базою, до складу якої входять 8 спеціалізованих лабораторій та 11 аудиторій для проведення лекцій та семінарів. Аудиторії обладнані сучасним мультимедійним устаткуванням, забезпечені Wi-Fi покриттям з вільним виходом в Інтернет. Все це дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців для органів та підрозділів ДСНС України, установ, підприємств та організацій незалежно від їх форми власності на сучасному практичному та теоретичному рівні.

Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формі навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (студенти). Випускники отримують диплом державного зразку. На цей час на факультеті навчається понад 300 студентів з різних регіонів України та інших країн.

Декан - кандидат технічних наук,
доцент Мєтєльов Олександр
Володимирович.

 

Головним завданням Факультету є здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців за спеціальностями (освітніми програмами):

- бакалавр:

- магістр:

Кращі студенти факультету мають можливість переводу на бюджетну форму навчання (курсанти) з подальшим присвоєнням спеціального звання лейтенант служби цивільного захисту та гарантованим працевлаштуванням у підрозділах ДСНС України після завершення навчання.

Всі бажаючі під час навчання проходять навчання та отримують звання офіцера запасу Збройних сил України на військовій кафедрі при університеті, що надає можливість після закінчення університету вступати на службу в ДСНС України, Збройні сили України, Національну гвардію України та інші силові структури.

Випускники факультету працевлаштовуються в органах та підрозділах ДСНС та інших силових структурах, на підприємствах, установах, обіймаючи посади начальників служб охорони праці, начальників служб екологічної безпеки, експертів з охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища, державних  інспекторів Державної служби України з питань праці, державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції України, судових експертів з питань охорони праці та екологічної безпеки, страхових експертів з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та інші.

В Університеті постійно працюють різноманітні колективи художньої самодіяльності, спортивні секції, в яких студенти мають можливість удосконалювати свої здібності.

До послуг студентів сучасні аудиторії, комп’ютерні класи, три бібліотеки, клуб, спорткомплекси, сучасна медична служба.

Студенти забезпечуються гуртожитком на території Університету, який має комп’ютерну мережу з виходом в Internet.Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75