Кафедра прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища

Як структурний підрозділ кафедра створена 18 вересня 1997 року наказом № 635 міністра МВС України. З 01 вересня 2009 року кафедра прикладної механіки входить до складу факультету техногенно-екологічної безпеки. Наказом ДСНС України від 20.08.2018р. №484 кафедра  реорганізована у кафедру прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища. З вересня 2018 року кафедра є випускаючою за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». На кафедрі працюють 6 науково-педагогічних працівників, з яких 5 кандидатів наук.

Метою діяльності кафедри є забезпечення високоякісної підготовки фахівців Національного університету цивільного захисту України, проведення наукових досліджень пов’язаних з діяльністю ДСНС та напрямом роботи факультету, підвищення рівня викладання дисциплін, удосконалення навчального процесу, плідна співпраця зі спорідненими кафедрами інших вузів.

Основні напрями діяльності кафедри:

1. Випуск фахівців, навчально-виховна та методична робота для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня за спеціальністю:
183 «Технології захисту навколишнього середовища», спеціалізація «Техногенно-екологічна безпека»;

2. Випуск фахівців, навчально-виховна та методична робота для третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю:
183 «Технології захисту навколишнього середовища».

3. Навчально-виховна та методична робота для першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями:
261 «Пожежна безпека», усі спеціалізації, а саме: «Автоматичні системи пожежної та техногенної безпеки», «Аудит пожежної та техногенної безпеки», «Пожежна безпека», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»;
263 «Цивільна безпека», усі спеціалізації, а саме: «Охорона праці», «Телекомунікаційні системи в управлінні», «Цивільний захисту», «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт»;

4. Навчально-виховна та методична робота для другого (магістерського) рівня за спеціальностями:
101 «Екологія», спеціалізація «Екологічна безпека»;
263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Охорона праці»;
263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Управління у сфері цивільного захисту»;

5. Викладання дисциплін загально-інженерного напряму:
Прикладна механіка,
Технічна механіка,
Технічна механіка рідини та газу,
Матеріалознавство та технологія матеріалів,
Метрологія, стандартизація та сертифікація.

6. Викладання слухачам магістратури дисциплін професійного спрямування:
Системний підхід до виявлення джерел формування екологічної небезпеки,
Проектування й конструювання систем забезпечення екологічної безпеки,
Системи управління екологічною безпекою,
Метрологія і стандартизація,
Системи забезпечення екологічної безпеки

7. Співпраця кафедри з іншими установами та організаціями.
З метою обміном досвідом працівники кафедри тісно співпрацюють з ІПМаш НАН України, ННЦ “Метрологія” НАН України, НТУ “ХПІ”, НАКУ “ХАІ”, КрНУ ім. М.Остроградського, ХНУБА, НДУ ім. В.М.Каразіна та інші.

8. Методична складова.
Методична робота проводиться згідно нормативних документів МОН України. Для забезпечення навчального процесу розробляються і видаються навчальні посібники, курси лекцій, методичні вказівки до самостійних та лабораторних робіт, робочі зошити. НПС кафедри приймають участь у рецензуванні навчальних та методичних видань інших вищих навчальних закладів.

9. Наукова діяльність:
Основні наукові напрямки роботи кафедри:
1. Системи забезпечення екологічної безпеки з використанням багатофазних дисперсних структур.
2. Системи забезпечення екологічної безпеки під час пожеж на полігонах твердих побутових відходів.
3. Зниження шкідливих викидів відпрацьованого палива у ДВЗ.
4. Питання надійності експлуатації технічних систем.
5. Пристрої для безпечного розснаряджування боєприпасів.
6. Моделювання та розробка раціональних режимів подрібнення твердих палив для ТЕС.Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75