Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища (освітня програма – техногенно-екологічна безпека)», яка входить до галузі знань «Виробництво та технології» – це перспектива отримання універсальних знань, які можуть бути використані в більшості сфер діяльності, пов’язаних з промисловістю, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою.

Спеціальність є однією з найперспективніших, ліцензію на відкриття якої університет отримав у лютому 2018 року. Вона спрямована на підготовку фахівців, діяльність яких полягає у покращенні стану довкілля шляхом застосування нових інженерних принципів. Ця спеціальність гармонійно пов’язує питання забезпечення екологічної безпеки з розвитком сучасних технологій із захисту довкілля.
Метою освітньої програми є формування у здобувачів вищої освіти загальних та професійних компетентностей, комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для вирішення природоохоронних завдань, для застосування в професійній діяльності у сфері захисту навколишнього природного середовища від впливу небезпечних чинників через теоретичне та практичне навчання.

 

Фахівці цієї спеціальності є затребуваними у будь-якій галузі промисловості, а також в Державній службі України з надзвичайних ситуацій України та в екологічній інспекції. Їх робота пов’язана з інспектуванням, моніторингом, контролем стану довкілля та розробкою технологій і систем його захисту. В процесі навчання студенти мають можливість не тільки одержати теоретичні знання, а й набути практичного досвіду в цій галузі під час виїзних занять на підприємства м. Харкова, а також при проходженні переддипломної практики.

 
Слід зазначити, що студенти мають можливість брати участь у наукових дослідженнях у цій галузі з провідними науковцями університету, а кращі з них – стажуватися у країнах ЄС.

Випускник університету за даною спеціальністю має широкий спектр працевлаштування на підприємствах та організаціях всіх форм власності, а також в державних органах екологічної інспекції, в силових структурах, екологічних прокуратурах і організаціях, що здійснюють нагляд за охороною навколишнього середовища.

Освітній ступінь «бакалавр» студент отримує після захисту кваліфікаційної роботи.
Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Кваліфікація бакалавра – бакалавр з технологій захисту навколишнього середовища.

Передумови – повна загальна середня освіта.Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75