Освітні компоненти, які викладаються кафедрою прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища

 

1. За спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища": 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Обов'язкові освітні компоненти:

 1. Основи техногенно-екологічної безпеки
 2. Технічна механіка
 3. Технічна механіка рідини та газу
 4. Матеріалознавство та технологія матеріалів
 5. Методи та технології захисту біосфери
 6. Засоби захисту біосфери
 7. Екологія міських систем
 8. Проблеми регіональної екології 
 9. Нормування антропогенного навантаження на природнє середовище
 10. Екологічне право
 11. Техноекологія
 12. Гідрологія та технології захисту порушених водних екосистем
 13. Ґрунтознавство та рекультивація земель 
 14. Навчальна практика
 15. Переддипломна практика
 16. Виконання та захист кваліфікаційної роботи

Вибіркові освітні компоненти:

 1. Метеорологія та кліматологія
 2. Метрологія, стандартизація і сертифікація
 3. Моделювання і прогнозування стану довкілля
 4. Заповідна справа та технології збереження біологічного різноманіття
 5. Забезпечення екологічної безпеки систем питного водопостачання

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Обов'язкові освітні компоненти:

 1. Стратегія сталого розвитку
 2. Системи управління екологічною безпекою
 3. Технології захисту навколишнього середовища
 4. Проектування й конструювання систем забезпечення екологічної безпеки
 5. Системний підхід до виявлення джерел формування екологічної небезпеки
 6. Основи патентознавства
 7. Методи обробки статистичних даних
 8. Переддипломна практика
 9. Виконання та захист кваліфікаційної роботи

Вибіркові освітні компоненти:

 1. Метрологія та засоби вимірювання показників якості довкілля
 2. Взаємозамінність, стандартизація та оцінка відповідності в сфері забезпечення екологічної безпеки
 3. Розробка проектної документації у природоохоронній діяльності

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (доктор філософії)

Обов'язкові освітні компоненти:

 1. Управління науковими проектами та інтелектуальна власність
 2. Педагогічна практика
 3. Методи моніторингу стану довкілля
 4. Технології захисту довкілля
 5. Методологія та методи наукового аналіу у захисті довкілля
 6. Технології утилізації небезпечних відходів
 7. Математичне моделювання розповсюдження полютантів та захисту компонентів довкілля

Вибіркові освітні компоненти:

 1. Технології і методи контролю показників якості довкілля
 2. Хімічні технології, сталий розвиток та збалансоване природокористування 
 3. Математичне моделювання систем та процесів техногенно-екологічної безпеки 

 

2. За спеціальностями 261 "Пожежна безпека" та 263 "Цивільна безпека": 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 1. Матеріалознавство та технологія матеріалів
 2. Технічна механіка рідини та газу
 3. Прикладна механіка
 4. Прикладна механіка (освітня програма "Аудит пожежної та техногенної безпеки")
 5. Теоретична механіка та опір матеріалів

 

3. За спеціальністю 263 "Цивільна безпека", освітньо-професійні програми "Охорона праці": 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 1. Управління якістю, стандартизація, метрологія та сертифікація

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 1. Стандартизація, метрологія та сертифікація у сфері професійної діяльності

 

4. За спеціальністю 101 "Екологічна безпека": 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 1. Метеорологія та кліматологія

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 1. Стратегія сталого розвиткуЗадай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75