Освітні компоненти

 

1. За спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища": 

Освітній рівень – бакалавр

 1. Вступ до фаху
 2. Основи техногенно-екологічної безпеки
 3. Технічна механіка
 4. Технічна механіка рідини та назу
 5. Матеріалознавство та технологія матеріалів
 6. Методи та технології захисту біосфери
 7. Проблеми регіональної екології 
 8. Нормування антропогенного навантаження на природнє середовище
 9. Метеорологія та кліматологія
 10. Метрологія, стандартизація і сертифікація
 11. Гідрологія та технології захисту порушених водних екосистем
 12. Ґрунтознавство та рекультивація земель 

Освітній рівень – магістр

 1. Стратегія сталого розвитку
 2. Системи управління екологічною безпекою
 3. Технології захисту навколишнього середовища
 4. Проектування й конструювання систем забезпечення екологічної безпеки
 5. Системний підхід до виявлення джерел формування екологічної небезпеки
 6. Основи патентознавства
 7. Методи обробки статистичних даних
 8. Метрологія і стандартизація
 9. Навчально-наукова практика

 

Освітній рівень – доктор філософії 

 1. Управління науковими проектами та інтелектуальна власність
 2. Методи моніторингу стану довкілля
 3. Технології захисту довкілля
 4. Технології і методи контролю показників якості довкілля
 5. Технології утилізації небезпечних відходів
 6. Математичне моделювання розповсюдження забруднюючих речовин у навколишньому середовищі
 7. Методологія та методи наукового дослідження
 8. Хіміко-технологічні засади збалансованого природокористування
 9. Математичне моделювання систем та процесів техногенно-екологічної безпеки

 

2. За спеціальностями 261 "Пожежна безпека" та 263 "Цивільна безпека": 

Освітній рівень – бакалавр

 1. Матеріалознавство та технологія матеріалів
 2. Технічна механіка рідини та газу
 3. Прикладна механіка (освітні програми "Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи" та "Пожежна безпека")
 4. Прикладна механіка (освітня програма "Аудит пожежної та техногенної безпеки")
 5. Теоретична механіка та опір матеріалів (освітня програма "Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт", набір 2022 року)
 6. Теоретична механіка та опір матеріалів (освітня програма "Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт", набір 2021 року)
 7. Теоретична механіка та опір матеріалів (освітня програма "Цивільний захист")

 

3. За спеціальністю 263 "Цивільна безпека": 

Освітній рівень – бакалавр

 1. Управління якістю, стандартизація, метрологія та сертифікація
 2. Матеріалознавство та технологія матеріалів

 

Освітній рівень – магістр

 1. Стратегія сталого розвитку
 2. Стандартизація, метрологія та сертифікація у сфері професійної діяльності

 

4. За спеціальністю 101 "Екологічна безпека": 

Освітній рівень – магістр

 1. Стратегія сталого розвиткуЗадай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75