За результатами науково-дослідних робіт, що виконуються колективом кафедри, до видання підготовлені численні монографії, як українською, так і англійською мовами.

Рашкевич Н. В., Колосков В. Ю., Отрош Ю. А. Дослідження надзвичайних ситуацій на полігоні твердих побутових відходів: монографія. – Х.: НУЦЗ України, 2022. – 240 с.

Fire resistance of reinforced concrete and steel structures : monograph / edited by V. Sadkovyi, E. Rybka, Yu. Otrosh / V. Sadkovyi, V. Andronov, O. Semkiv, A. Kovalov, E. Rybka, Yu. Otrosh, M. Udianskii, V. Koloskov, A. Danilin, P. Kovalov. – Kharkiv.: PC TECHNOLOGY CENTER, Fire resistance of reinforced concrete and steel structures : monograph / edited by V. Sadkovyi, E. Rybka, Yu. Otrosh / V. Sadkovyi, V. Andronov, O. Semkiv, A. Kovalov, E. Rybka, Yu. Otrosh, M. Udianskii, V. Koloskov, A. Danilin, P. Kovalov. – Kharkiv.: PC TECHNOLOGY CENTER, 2021. – 180 p.. – 180 p.

Фізичне і математичне моделювання процесів у фільтрах твердих частинок у практиці критеріального оцінювання рівня екологічної безпеки : монографія / О.М. Кондратенко, В.Ю. Колосков, Ю.Ф. Деркач, С.А. Коваленко. – Х.: Стиль-Издат (ФОП Бровін О.В.), 2020. – 522 с.

Підвищення рівня екологічної безпеки забудованих територій України, схильних до підтоплення : монографія / О. М. Сєрікова, О. О. Стрельнікова, В. Ю. Колосков – Х.: ФОП Бровін О.В., 2020. – 142 с.

Кондратенко О.М. Метрологічні аспекти комплексного критеріального оцінювання рівня екологічної безпеки експлуатації поршневих двигунів енергетичних установок : монографія / О.М. Кондратенко. – Х.: Стиль-Издат (ФОП Бровін О.В.), 2019. – 532 с.

2019 рік випуску

Сучасні технології отримання наноматеріалів для відновлюва­ль­ної енергетики з ура­хуванням екологічної безпеки: моно­графія / І.Т. Богданов, С.О. Вамболь, В.В. Вам­боль, Я.О. Сичі­кова, О.М. Кон­дра­тенко. – К: Освіта України, 2018. – 188 с.

Дослідження гідравлічних струменів при створенні систем управління екологічною безпекою об’єктів підвищеного ризику: монографія / С.О. Вамболь, О.М. Кондратенко, І.В. Міщенко, В.Ю. Колосков. – Х.: Стиль-Издат (ФОП Бровін О.В.), 2018. – 204 с.

Критеріальне оцінювання рівня екологічної безпеки проце­су екс­плуатації енер­ге­тичних установок: монографія / С.О. Вамболь, В.В. Вамболь, О.М. Кондратенко, І.В. Мі­щенко. – Х.: НУЦЗУ, Стиль-Издат (ФОП Бро­він О.В.), 2018. – 320 с.

Scientific and practical problems of application of ecological safety mana­gement systems in technics and technologies: Mono­graph / S.O. Vambol, V.V. Vambol, Y.O. Suchikova, I.V. Mishchenko, O.M. Kondratenko // Opole: Publ. Academy of Management and Ad­mi­nistration, 2017. – 205 p.

2015 рік випуску

2016 рік випуску

2013 рік випуску

 

 У 2016 році колективом кафедри прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища підготовлено до видання підручник з дисципліни "Технічна механіка рідина та газу".

Щорічно працівниками кафедри готуються і видаються навчальні видання з дисциплін кафедри з урахуванням специфіки підготовки майбутніх фахівців.

Для забезпечення навчального процесу науково-педагогічними працівниками для кожної дисципліни розроблено комплект методичного забезпечення.

Основу комплекту складають:

  • Курс лекцій;
  • Методичні вказівки до виконання самостійної роботи;
  • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт;
  • Журнал виконання лабораторних робіт.

Навчально-методичні видання передаються до бібліотечного фонду, а методичні матеріали та наочні стенди використовуються на кафедрі.Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75