Історія кафедри прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища своїми коренями уходить у серпень 1996 року, коли за ініціативою ректора полковника внутрішньої служби Палюха Володимира Григоровича у Харківському інституті пожежної безпеки МВС України (ХІПБ) була створена кафедра фундаментальних дисциплін і прикладної механіки. Организатор цієї кафедри - доктор фізико-математических наук, професор, а з часом полковник внутрішньої служби Василь Павлович Ольшанський – став її першим начальником.

У зв’язку з реорганізацією учбового процесу по наказу № 635 Міністра МВС України на базі кафедри було створено два самостійних підрозділи – кафедра прикладної механіки та кафедра фундаментальних дисциплін. Дата цього приказу – 18 вересня 1997 року – стала днем народження кафедри прикладної механіки. 

Становлення Харківського інституту пожежної безпеки на базі Харківського пожежно-технічного училища (ХПТУ) у дуже непростий для нашої країни час вимагало докорінної зміни усього учбового процесу, розробки нових учбових програм, створення відповідної лабораторної та матеріально-технічної бази, оснащення аудиторного фонду. У зв’язку зs збільшенням кількості курсантів і подовженням строку навчання аудиторного фонду катастрофічно не вистачало, тому кафедра базувалась у орендованому приміщенні по вул. Артема (нині вул. Алчевських), 46 на третьому поверсі гуртожитку ХДУ, який тоді носив ім’я О.М. Горького.

На етапі створення колектив кафедри складався з 7 співробітників:

1. Ольшанський В.П. – начальник кафедри, д.ф.-м.н., професор;
2. Іванов М.І. – професор кафедри, д.т.н., професор;
3. Ларін О.М. – професор кафедри, к.т.н., доцент;
4. Чернобай Г.О. – доцент кафедри, к.т.н., доцент;
5. Драгун С.В. – доцент кафедри, к.т.н., доцент;
6. Яковлев О.М. – викладач кафедри;
7. Гринченко Є.М. – начальник кабінету.

У 2004 році кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент С.О. Вамболь. Науково-педагогічний склад кафедри на той час складав: 1 професор, д.т.н.; 6 доцентів, к.т.н.; 1 ст. викладач; 1 завідуючий лабораторією.

Відповідно до поставлених задач науково-педагогічний склад кафедри почав проводити заняття для курсантів, студентів, слухачів заочного відділення та Республіки Азербайджан за наступними учбовими дисциплінами: теоретична механіка, прикладна механіка, будівельна механіка, технічна механіка рідини і газу, теорія інженерного експерименту, метрологія, стандартизація і сертифікація, методологія наукових досліджень, матеріалознавство і технологія матеріалів, основи інженерного конструювання.

На протязі усього свого існування на кафедрі велика увага приділялася підготовці висококваліфікованих педагогічних кадрів. З 1997 року співробітниками кафедри було підготовлено та захищено 3 докторські дисертації (Ларін О.М., 2001 р.; Вамболь С.О., 2013 р.; Кондратенко О.М., 2021 р.) і 9 кандидатських дисертацій (Яковлев О.М., 1999 р.; Коханенко В.Б., 2004 р.; Криса І.Я. 2004 р.; Єременко С.А., 2004 р.; Тригуб В.В., 2006 р.; Курська Т.М., 2008 р.; Бетіна О.Ю., 2012 р.; Кондратенко О.М. 2013 р.; Кузнецова М.М., 2014 р.; Сєрікова О.М., 2019 р.). У 2021 році здобувачка Рашкевич Н.В. захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії.

За цей же період було присвоєно звання доцента кафедри чотирьом співробітникам (Яковлев О.М. 2001 р.,; Вамболь С.О., 2006 р.; Міщенко І.В., 2007 р., Кондратенко О.М., 2020 р.), звання професора кафедри було присвоєно одному співробітнику (Вамболь С.О., 2015 р.).

З вересня 2018 року кафедра отримала статус випускаючої зі спеціальності "Технології захисту навколишнього середовища", у зв'язку з чим було розширено її назву. Сьогодні на кафедрі прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища діє згуртований науково-педагогічний колектив професіоналів, який натхненно працює над підвищенням майстерності.

З квітня 2019 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент В.Ю. Колосков.Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75