Аудиторний фонд кафедри включає в себе дві лекційні аудиторії, аудиторію для проведення практичних занять, а також навчально-науковий лабораторний комплекс та комплексну навчальну лабораторію.

Лекційні аудиторії оснащені мультимедійним обладнанням, забезпечені Wi-Fi та інтернетом, що дозволяє використовувати сучасні методи проведення лекційних занять не лише з дисциплін кафедри, а також і профільних спеціалізованих курсів.

Аудиторія для практичних занять оснащена інтерактивною дошкою Interwrite DualBoard, мультимедійним обладнанням, забезпечена Wi-Fi та інтернетом, що суттєво змінює загальноприйнятний підхід до викладання дисциплін у закладі вищої освіти. Практичні заняття з дисциплін кафедри проводяться з використанням схем, креслень, 3D анімації, тощо. Активно використовуються анімації математичного моделювання при проведенні комп’ютерних навчальних лабораторних робіт.

Обладнання дозволяє працювати водночас декільком курсантам, студентам, програмне забезпечення дозволяє користуватися підготовленим до занять матеріалом або записувати в окремий файл все, що відбувалося (на дошці) протягом навчального заняття.

Навчально-науковий лабораторний комплекс був створений і введений в дію у вересні 2019 року. Сьогодні він використовується у навчальному процесі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями: 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека». 

Лабораторний комплекс оснащений сучасним устаткуванням, приладами, пристроями, що дозволяють проводити лабораторний практикум з дисциплін «Метрологія та стандартизація», «Проектування й конструювання систем забезпечення екологічної безпеки», «Технології захисту навколишнього середовища», «Технічна механіка рідини та газу».

Основою для побудови комплексу стала комплексна лабораторія гідравліки, що функціонувала в Університеті з 2009 року та була спочатку призначена лише для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Технічна механіка рідини та газу». Сьогодні лабораторний комплекс активно використовується для проведення експериментальних наукових досліджень в рамках роботи наукового товариства курсантів та студентів, а також при виконанні магістерських та дисертаційних досліджень.

Комплексна лабораторія прикладної механіки та матеріалознавства була створена і введена до навчального процесу в серпні 2009 р. Лабораторія призначена для проведення практичних занять і лабораторних робіт з «Прикладної механіки», «Технічної механіки», «Теоретичної механіки та опір матеріалів» (розділи «Теорія механізмів і машин», «Опір матеріалів», «Деталі машин»), «Матеріалознавства та технології матеріалів».

Лабораторія призначена для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностями: 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека».

Устаткування дозволяє проводити лабораторні роботи з аналізу напружено-деформованого стану конструкцій при різноманітному деформуванні (розтягання-стискання, зсув, зріз, кручення, згинання, стійкість), для чого задіяні преси ДМ-30 та спеціально обладнані робочі місця.

Структуру металевих та неметалевих матеріалів аналізують за допомогою мікроскопів на мікро- та макрошліфах під час виконання лабораторних робіт з визначення структури матеріалів.Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75