Аудиторний фонд кафедри складає: дві лекційні аудиторії, аудиторія для проведення практичних занять, та дві комплексні навчальні лабораторії.

Лекційні аудиторії оснащені мультимедійним обладнанням, Wi-Fi., що дозволяє використовувати сучасні методи проведення лекційних занять не лише з дисциплін кафедри, а також і профільні спеціалізовані заняття.

Аудиторія для практичних занять оснащена інтерактивною дошкою Interwrite DualBoard, мультимедійним обладнанням, Wi-Fi., що суттєво змінює загальноприйнятний підхід до викладання дисциплін у вищому навчальному закладі. Практичні заняття з дисциплін кафедри проводяться з використанням схем, креслень, 3D анімації механізмів і машин. Активно використовуються анімації математичного моделювання при проведенні комп’ютерних навчальних лабораторних робіт.

Обладнання дозволяє працювати водночас декільком курсантам, студентам, програмне забезпечення дозволяє користуватися підготовленим до занять матеріалом або записувати в окремий файл все, що відбувалося (на дошці) протягом навчального заняття.

Комплексна лабораторія гідравліки призначена для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “магістр” за спеціальностями: 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека».
Лабораторія оснащена сучасним устаткуванням, приладами, пристроями, що дозволяють проводити лабораторний практикум з дисциплін "Метрологія та стандартизація", "Проектування й конструювання систем забезпечення екологічної безпеки", "Технології захисту навколишнього середовища", "Технічна механіка рідини та газу".

Лабораторія використовується для проведення експериментальних наукових досліджень в рамках роботи курсантського, студентського наукового товариства

Комплексна лабораторія механіки і матеріалів була створена і введена до навчального процесу в серпні 2009 р., територіальне розширення та оновлення відбулося влітку 2010 р. Лабораторія призначена для проведення практичних занять і лабораторних робіт з «Прикладної механіки» (розділи «Теорія механізмів і машин», «Опір матеріалів», «Деталі машин»), «Матеріалознавства та технології матеріалів».

Лабораторія призначена для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальностями: 261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека».

Устаткування дозволяє проводити лабораторні роботи з аналізу напружено-деформованого стану конструкцій при різноманітному деформуванні (розтягання-стискання, зсув, зріз, кручення, згинання, стійкість), для чого задіяні преси ДМ-30 та спеціально обладнані робочі місця.

Структуру металевих та неметалевих матеріалів аналізують за допомогою мікроскопів на мікро- та макрошліфах під час виконання лабораторних робіт з визначення структури матеріалів.Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75