Курс лабораторних робіт з освітньої компоненти «Прикладна механіка»

Курс лабораторних робіт з освітньої компоненти «Прикладна механіка» розроблений колективом науково-педагогічних працівників кафедри прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

Автори – Геннадій Чернобай, Володимир Колосков, Олександр Кондратенко, Станіслав Душкін, Михайло Репетенко.

 

 

 Лабораторна робота №1
«Дослідження руйнівних напружень при зсуві (зрізі)»

Мета роботи – визначити границю міцності металевого зразка на зріз.
Дослідження на зріз виконується на розривній машині (пресі) ДМ-30М для випробування матеріалів, яка встановлена в лабораторії кафедри прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

 

Лабораторна робота №2
«Визначення модуля зсуву з випробувань при крученні»

Мета роботи – вивчити методику і відпрацювати навички визначення модуля зсуву сталі з випробування на кручення.
Дослідження на зріз виконується на дослідній установці, яка встановлена в лабораторії кафедри прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

 

Лабораторна робота №3
«Дослідження консольної сталевої балки при згинанні»

Мета роботи – вивчити методику і відпрацювати навички визначення модуля пружності при розтяганні (стисканні) з випробувань на згинання сталевої консольної балки.
Дослідження при згинанні сталевої консолі виконується на дослідній установці, яка встановлена в лабораторії кафедри прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

 

Лабораторна робота №4
«Дослідження балки на двох опорах при згинанні»

Мета роботи – вивчити методику і відпрацювати навички розрахункового та експериментального визначення деформацій при згинанні балки на двох опорах.
Дослідження на згинання балки на двох опорах виконуються на дослідній установці, яка встановлена в лабораторії кафедри прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

 

Лабораторна робота №5
«Дослідження стійкості стиснутого стержня»

Мета роботи – визначити критичну силу теоретично (за допомогою формули Ейлера) та експериментально.
Дослідження на стійкість виконується на дослідній установці, яка встановлена в лабораторії кафедри прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

 

Лабораторна робота №6
«Дослідження коробки відбору потужності пожежного автомобіля»

Мета роботи – дослідити конструктивні особливості, структуру та будову коробки відбору потужності пожежного автомобіля.
Дослідження коробки відбору потужності пожежного автомобіля виконується на макеті пристрою, який встановлений в лабораторії кафедри прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

 

Робочий зошит
з лабораторних робіт

Робочий зошит розроблено для вивчення теоретичних основ та підготовки звітів з лабораторних робіт.
При виконанні лабораторних робіт робочий зошит заповнюється згідно рекомендацій, наведених у відповідних розділах.Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75