Освітні компоненти 2023-2024 н.р.

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ,

які викладаються кафедрою охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

 

Бакалавр (ОПП «Охорона праці»)

 

 1. Культура безпеки
 2. Екологічні аспекти промислової безпеки
 3. Управління та нагляд у галузі охорони праці
 4. Ризикоорієнтоване управління охороною праці
 5. Вступ до фаху
 6. Виробнича санітарія та гігієна праці
 7. Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків на виробництві
 8. Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань
 9. Експертиза охорони праці
 10. Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві (вибіркова)
 11. Безпека виробничих процесів, обладнання та транспорту
 12. Система управління охороною праці (вибіркова)

 

Магістр (ОПП «Охорона праці»)

 

 1. Атестація, паспортизація робочих місць і ергономіка
 2. Моніторинг охорони праці та теорія професійних ризиків 
 3. Інтелектуальна власність (вибіркова)
 4. Міжнародні стандарти з безпеки та гігієни праці
 5. Ергономіка у формуванні умов праці
 6. Організація та методика науково-дослідної роботи

 

Бакалавр (ОПП «Екологічна безпека»)

          

 1. Гідрологія
 2. Екологія надзвичайних ситуацій
 3. Екологія надзвичайних ситуацій (курсова робота)
 4. Екологія надзвичайних ситуацій (2020 р., вибіркова)
 5. Екотоксикологія та біоіндикація
 6. Екотоксикологія та біоіндикація (2020 р., вибіркова)
 7. Геологія з основами геоморфології
 8. Загальна екологія
 9. Заповідна справа
 10. Грунтознавство
 11. Моніторинг довкілля
 12. Техноекологія
 13. Організація та управління в природоохоронній діяльності
 14. Оцінка впливу на довкілля
 15. Гендерні основи безпеки та професійної діяльності
 16. Екологічна безпека
 17. Ландшафтна екологія
 18. Екологія людини (вибіркова)

 

Магістр (ОПП «Екологічна безпека»)

 

 1. Гідробіологія
 2. Процеси та апарати пилогазоочищення
 3. Охорона праці у галузі
 4. Хімічні процеси у навколишньому середовищі (2022 р., вибіркова)
 5. Природоохоронні технології
 6. Методологія екологічної безпеки
 7. Поводження з відходами
 8. Водопостачання та водовідведення
 9. Забезпечення екологічної безпеки
 10. Стратегічна екологічна оцінка

 

За іншими освітньо-професійними програмами кафедри

 

 1. Культура безпеки (261 «Пожежна безпека»)
 2. Культура безпеки (263 «Цивільна безпека» (ЦЗ)
 3. Культура безпеки (263 «Цивільна безпека» (ІЗСПВ)
 4. Культура безпеки (053 «Психологія»)
 5. Культура безпеки (231 «Соціальна робота») 
 6. Культура безпеки (125 «Кібербезпека»)
 7. Культура безпеки (242 «Туризм»
 8. Охорона праці (242 «Туризм»)
 9. ОП в галузі (183 «Технологія захисту навколишнього середовища»)
 10. Захист навколишнього середовища (ЦЗ, ІЗСПВ)
 11. Екологічна безпека (ЦЗ, УЦЗ)
 12. Екологічна безпека (вибіркова)

 

За вибірковими освітніми компонентами (2024-2025 н. р.)

 

 1. Промислова токсикологія (денна форма)
 2. Промислова токсикологія (заочна форма)
 3. Державне соціальне страхування на виробництві (денна форма)
 4. Державне соціальне страхування на виробництві (заочна форма)
 5. Епідеміологія та токсикологія (денна форма)
 6. Епідеміологія та токсикологія (заочна форма)
 7. Гендерні студії (денна форма)
 8. Гендерні студії (заочна форма)
 9. Екологія людини (денна форма)
 10. Екологія людини (заочна форма)
 11. Екологічне забезпечення військ (сил) (денна форма)
 12. Екологічне забезпечення військ (сил) (заочна форма)
 13. Система управління охороною праці (денна форма)
 14. Система управління охороною праці (заочна форма)
 15. Основи екологічної безпеки (денна форма)
 16. Основи екологічної безпеки (заочна форма)
 17. Охорона праці (денна форма)
 18. Охорона праці (заочна форма)
 19. Інтелектуальна власність (денна форма)
 20. Інтелектуальна власність (заочна форма) 

 

 

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75