Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Екологічна безпека» (2023 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 101 – Екологія, галузь знань 10 – Природничі науки

Освітньо-професійна програма «Екологічна безпека» (2022 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 101 – Екологія, галузь знань 10 – Природничі науки

Освітньо-професійна програма «Екологічна безпека» (2021 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 101 – Екологія, галузь знань 10 – Природничі науки

Освітньо-професійна програма «Екологічна безпека» (2020 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 101 – Екологія, галузь знань 10 – Природничі науки

Проект освітньо-професійної програми «Екологічна безпека» (2024 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

Результати опитування випускників щодо якості наданих їм освітніх послуг

Результати он-лайн опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців за освітньою програмою «Екологічна безпека»

Pецензії на освітньо-професійну програму "Екологічна безпека": [1] [2] [3]  

Bідгуки роботодавців на випускників за ОПП "Екологічна безпека" : [1] [2]

  

Освітньо-професійна програма «Охорона праці» (2023 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Охорона праці» (2022 рік)  за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Охорона праці» (2021 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Охорона праці» (2020 рік)  за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Проект освітньо-професійної програми «Охорона праці» (2024 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

  

Освітньо-професійна програма «Екологічна безпека» (2023 рік) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 101 – Екологія, галузь знань 10 – Природничі науки

Освітньо-професійна програма «Екологічна безпека» (2022 рік) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 101 – Екологія, галузь знань 10 – Природничі науки

 Проект освітньо-професійної програми «Екологічна безпека» (2024 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

Результати опитування випускників щодо якості наданих їм освітніх послуг 

Результати он-лайн опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців за освітньою програмою «Екологічна безпека» 

Pецензії на освітньо-професійну програму "Екологічна безпека": [1] [2] [3]

Bідгуки роботодавців на випускників за ОПП "Екологічна безпека" : [1] [2] [3] [4]

 

Освітньо-професійна програма «Охорона праці» (2023 рік) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Охорона праці» (2022 рік) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Рецензії на освітньо-професійну програму «Охорона праці» (2021 рік) [1] [2] [3] [4] [5]

Проект освітньо-професійної програми «Охорона праці» (2024 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

Результати опитування випускників щодо якості освітньої програми

Результати опитування роботодавців щодо якості освітньої програми

 


Силабуси за освітніми програмами

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Екологічна безпека» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 101 – Екологія, галузь знань 10 – Природничі науки

 

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» бакалавр за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

 

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Екологічна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 101 – Екологія, галузь знань 10 – Природничі науки

 

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75