Ільїнський Олексій Володимирович

Викладач кафедри. Кандидат біологічних наук, доцент

 

Профілі у наукових базах даних 

 

ORCID ID

Scopus – Індекс Гірша – 2.

Google Academy – Індекс Гірша – 4.

Publons

 

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1982 – Харківський державний університет ім. О.М. Горького, спеціальність – «біолог».

1997 – Диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.13 –«Фізіологія людини і тварин».

2021 – Атестат доцента кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки.

 

        Навчальна робота

Викладаю навчальні дисципліни «Загальна екологія» (спеціальність 101 «Екологія»), «Заповідна справа» (спеціальність 101 «Екологія»), «Гідробіологія» (спеціальність 101 «Екологія»), «Моніторинг довкілля» (спеціальність 101 «Екологія»), «Забезпечення екологічної безпеки» (спеціальність 101 «Екологія»).

Є членом Всеукраїнської екологічної ліги – з 2019 р.

 

Основні навчально-методичні публікації

 1. Програми практик для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 101 «Екологія» (освітня програма – «Екологічна безпека») / Розробники: С.Р. Артем’єв, М.В. Сарапіна, О.В. Рибалова, В.М. Лобойченко, О.В. Бригада, О.В. Ільїнський, І.А. Єрмакович – Х.: НУЦЗУ, 2020.– 21 с.
 2. Програми практик для здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 101 «Екологія» (освітня програма – «Екологічна безпека») / Розробники: С.Р. Артем’єв, М.В. Сарапіна, О.В. Рибалова, В.М. Лобойченко, О.В. Бригада, О.В. Ільїнський, І.А. Єрмакович – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 20 с.
 3. Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 101 «Екологія» (освітня програма – «Екологічна безпека») / Укладачі: С.Р. Артем’єв, В.М. Лобойченко, О.В. Рибалова, М.В. Сарапіна, О.В. Бригада, І.А. Єрмакович, О.В. Ільїнський. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 29 с.
 4. Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти,які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 101 «Екологія» (освітня програма–«Екологічна безпека») / Розробники: С.Р. Артем’єв, Лобойченко В.М., О.В.Рибалова, М.В.Сарапіна, О.В. Бригада, І.А.Єрмакович, О.В.Ільїнський – Х.:НУЦЗУ,2020. – 31 с.
 5. Артем’єв С.Р., Малько О.Д., Шароватова О.П., Бригада О.В., Цимбал Б.М. Ільїнський О.В. Культура безпеки. Навчальний посібник. НУЦЗУ, м. Харків. – 2020. – 640 c.
 6. Заповідна справа.Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни» / Укладачі: О.В. Ільїнський, М.В. Сарапіна, С.Р. Артем’єв, О.В. Бригада,. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 28 с.
 7. Гідробіологія : курс лекцій / укладачі О.В. Бригада, О.В. Ільїнський. – Х. : НУЦЗУ, 2021 . ─ 242 с.
 8. Моніторинг довкілля: методичні вказівки щодо організації самостійної роботи. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 101 «Екологія», освітньо-професійна програма «Екологічна безпека» Укладачі: С. Р. Артем’єв, О. В. Ільїнський, В.О. Мєтєльов./– Х.: НУЦЗУ, 2022. – 16 с.
 9. Загальна екологія: методичні вказівки з організації самостійної роботи. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» (освітньо-професійна програма «Екологічна безпека» Укладач: О. В. Ільїнський. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2022. ‒ 18 с.
 10. Ґрунтознавство: практикум. Для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» / О.В. Рибалова, О.В.Ільїнський – Х: НУЦЗУ, 2023. - 129 с.

 

        Наукова робота

Основні наукові публікації 

 1. Лобойченко В.М., Ільїнський О.В. Щодо проблематики державного управління надзвичайними екологічними ситуаціями. Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 – 18 травня 2019 р./ за заг. ред. В.П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. – C. 135 – 138.
 2. Рибалова О.В., Артем’єв С.Р., Бригада О.В., Бондаренко О.О., Ільїнський О.В., Макаров Є.О., Жук В.М. Визначення екологічного ризику погіршення стану водотоків басейну річки Уди Fundamentalis scientiam №27 /2019, VOL. 1, Scientific journal “Fundamentalis scientiam”, (Madrid, Spain), p.14-21.
 3. Рибалова О.В., Бондаренко О.О., Ільїнський О.В., Макаров Є.О., Жук В.М. Визначення екологічних нормативів для басейну річки Уди в межах Харківської області RS GlobalSp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland World Science. 1(41),1. doi: 10.31435/ rsglobal_ws/31012019/6296.
 4. Рибалова О.В., Бригада, О.В., Ільїнський О.В., Сарапіна М.В., Інтегральна оцінка стану земельних ресурсів Харківської області II Міжн. науково-практична конференція «SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY». 9-11.10.2019. Ліверпуль, Великобританія.
 5. Ільїнський О.В. Вплив на стан екологічної безпеки воєнних дій на сході України Міжнарoдна науково-практична конференція «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика» 21-22 листопада 2019 р. НУЦЗУ м. Харків, с.110-112.
 6. Артемʼєв С.Р., Бахарєва Г.Ю., Бондаренко О.О., Древаль Ю.Д., Ільїнський О.В., Зенін А.П., Карманний Є.В., Лазутський А.Ф., Лобойченко В.М., Ковжога С. О., Малько О.Д., Тузіков С.А., Шароватова О.П., Цимбал Б.М. Уніфікація науково-методичного забезпечення питань цивільного захисту здобувачів вищої освіти юридичних спеціальностей закладів вищої освіти України. За заг. ред. професора Ю.Д. Древаль, відповідальний за випуск – доцент О.Д. Малько. – Харків: НУЦЗУ. 2019. – 246 с.
 7. Loboichenko V., Strelets V., Leonova N., Malko A., Ilyinskiy O. Comparative Analysis Of Anthropogenic Impact On Surface Waters In Kharkiv Region. Indian Journal of Environmental Protection. 2020. - Iss. 40, Vol. 2. – P. 134 – 139.
 8. Ільїнський О.В., Лобойченко В.М., Квасов В.А., Варламов Є.М., Захарченко Ю.В.Щодо особливостей державного інформаційного обміну Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура. 2020, том 3, № 156, с. 170-179 DOI: 10.33042/2522-1809-2020-3-156-170-179.
 9. Рибалова О., Бригада О., Ільїнський О., Бондаренко О. Determination of the influence of natural and anthropogenic factors on the ecological state of the Oskil river in the Kharkiv region Norwegian Journal of development of the International Science, № 49 (2020) VOL.4, р.27-33.
 10. Варламов Є.М., Котух В.Г., Ільїнський О.В., Палєєва К.М. Підвищення рівня техногенної та екологічної безпеки газотранспортних систем шляхом впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами виробництва та ремонту їх елементів. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека». Вип. 8(2/2020). С. 39-47.
 11. Oleksander Malko, Oleksiy Ilinskiy, Maryna Sarapina, Kateryna Zakomorna. Problems of adaptation of the legislation of Ukraine in the sphere of ensuring the human right to safe working conditions to international and European standards. Scientific and practical international conference: Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects. National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv, 20 November 2020.
 12. Рибалова О.В., Бригада О.В., Бондаренко О.О., Артем’єв С.Р. Застосування модельної установки для оцінки ефективності методів фіторемедіації очищення поверхневих стічних вод. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека». Вип. 9 (1/2021) – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2021. – с.36–43.
 13. KOTUKH Volodimir , VARLAMOV Yevheni, PALIEIEVA Kateryna, ILINSKYI Oleksii. Solution of the Problem of Operational Reliability and Environmental Safety of Transport Pipeline Systems Materials Science Forum (Vol 1038) Trans Tech Publications Ltd,  2021, p.393-400.
 14. Valentyna Loboichenko, Kateryna Zakomorna, Oleksii Ilinskyi, Nataliia Leonova, Alexandr Malko1, Roman Shevchenko. Investigation of the Content of Heavy Metals in Water Sources of Kharkiv City, Ukraine. Current Applied Science and Technology Vol. 22 No. 2 (March-April 2022).
 15. Рибалова О.В., Бригада О.В., Ільїнський О.В. Метод визначення екологічної складової якості життя. Комунальне господарство міст, 2021, том 4, випуск 164, с.220-233.
 16. Рибалова О.В., Артем’єв C.Р., Бригада О.В., Ільїнський А.В., Бондаренко О.О. Assessment of the ecological state of the rivers in the Kirovograd region Norwegian Journal of development of the International Science, № 88 (2022) , р.31-36.
 17. Рибалова О.В., Бригада О.В., Ільїнський А.В., Бондаренко О.О. Очищення атмосферного повітря методами фіторемедіації Danish Scientific Journal DSJ) №63/2022 р.17-22 ISSN 3375-2389
 18. Рибалова О.В., Артем’єв С.Р., Бригада О.В., Ільїнський О.В., Бондаренко О.О., Кривонос К.А. Визначення небезпеки рекреаційного водокористування в місті Харків (Україна) Комунальне господарство міст, 2022, том 4, випуск 171  с. 125-134 DOI 10.33042/ 2522-1809-2022-4-171-125-134 (фахове видання).
 19. Рибалова О.В., Артемʼєв С.Р. Ільїнський О.В., Бригада О.В. Бондаренко О.О. Визначення впливу кліматичних змін на довкілля і здоров’я населення Харківської області. Scientific and technical journal «Technogenic and Ecological Safety» Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека»,  12(2/2022) с.51-64.

         Курси підвищення кваліфікації

 1. Національний університет цивільного захисту України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № АА 085571363 /000094-19 від 08.02.2019 р.
 2. Свідоцтво проходження міжнародного стажування у Республіці Польща (м. Слупськ, Поморська академія), з 8 по 17.06.2019 року.
 3. EF SET сертифікат про рівень володіння англійською мовою. 8.12.2020 р.

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75