Цимбал Богдан Михайлович

Доцент кафедри. Кандидат технічних наук, доцент 

Член-кореспондент Академії Прикладних Наук.

 

Профілі у наукових базах даних 

 

 ORCID ID

Scopus – Індекс Гірша – 4.

Google Academy – Індекс Гірша – 7.

Укрпатент

Web of Science

 

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2011 – Харківський національний технічний університет сільського   господарства імені Петра Василенка, напрям підготовки – «Машинобудування», кваліфікація – «бакалавр з машинобудування».

2013 – Харківський національний технічний університет сільського   господарства імені Петра Василенка, ступінь вищої освіти – «магістр», спеціальність – «Обладнання переробних та харчових виробництв», кваліфікація – «інженер-механік».

2017 – Диплом кандидата технічних наук зі спеціальності «Тертя та зношування в машинах».

2019 – Національний університет цивільного захисту України, ступінь вищої освіти – «магістр», спеціальність – «Цивільна безпека», освітня програма – «Охорона праці».

2021 – Диплом члена-кореспондента Академії Прикладних Наук (AAS №00101).

Приймав участь у районному етапі міського конкурсу «Молода людина року 2021» та виборов І місце у номінації “Діяльність у невиробничій сфері”.

Переможець на призначення обласної іменної стипендії ХОДА в галузі науки у 2021 році номінація «Технічні науки» стипендія імені Г.Ф. Проскури обдаровані молоді науковці.

2022 - присвоєно вчене звання доцента.

 

Навчальна робота

Викладаю навчальні дисципліни:

 • «Управління та нагляд у галузі охорони праці»;
 • «Безпека виробничих процесів, обладнання та транспорту», на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, спеціальність 263 «Цивільна безпека», освітньо-професійна програма «Охорона праці»);
 • «Атестація та паспортизація робочих місць»;
 • «Інтелектуальна власність»;
 • «Моніторинг охорони праці та теорія професійних ризиків», на другому (магістерському) рівні вищої освіти, спеціальність 263 «Цивільна безпека», освітньо-професійна програма «Охорона праці»);
 • «Гендерні основи безпеки та професійної діяльності», на другому (магістерському) рівні вищої освіти, спеціальність 051 «Психологія», освітньо-професійні програми «Екстремальна та кризова психологія» та «Робота з персоналом»).

 Є гарантом освітньо-професійної програми «Охорона праці», галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 263 «Цивільна безпека», другого рівня вищої освіти («магістр»).

Є членом Європейської асоціації наук з безпеки (EUROPEAN  ASSOCIATION for SECURITY) – з 2019 р.

Є асоційованим членом Європейського співтовариства з охорони праці – професійної спілки спеціалістів з безпеки та гігієни праці, № ЄСОП 1381900057 – з 2019 р.

Є ініціатором заключення Угоди про співпрацю з Федерацією обміну «Франція – Україна (ФОФУ)». Відповідно до зазначеної угоди студент факультету В. Байдужий пройшов у 2020 році міжнародне стажування.

Є ініціатором заключення Рамкової угоди про співпрацю з Вищою школою управління охороною праці м. Катовіце, Республіка Польща, яка передбачає співпрацю у галузі навчання здобувачів вищої освіти та здійснення спільної науково-дослідної діяльності, у т.ч. у сфері розвитку культури та традицій країн-партнерів. Цілі договору реалізовуватимуться в наступних формах:

У галузі освіти:

 1. Реалізація навчальних програм за узгодженими освітніми програмами.
 2. Обмін науково-педагогічними та науковими працівниками для проведення лекцій, семінарів тощо.
 3. Проведення занять з вивчення польської мови.

У галузі наукових досліджень:

 1. Проведення спільних науково-дослідних проектів за рахунок власних коштів.
 2. Обмін та публікація результатів наукових досліджень.
 3. Організація спільних конференцій, симпозіумів тощо.
 4. Подання заявки на отримання грантів Європейського Союзу у науково-дослідних цілях в межах співпраці з Україною.

У галузі культури – створення умов, що дозволяють проводити презентації у галузі культури та мистецтва країн-партнерів, зокрема, щодо соціальної діяльності обох університетів.

Є ініціатором підписання меморандуму з Бельгійською освітньою радою, НУЦЗ України став офіційним партнером міжнародного освітнього руху «КІБЕРПЕДАГОГ» від Belgian Education Council.

Член Всеукраїнської екологічної Ліги. Членський квиток № 5682 від 13.02.2021 р.

Член Громадської організації «Прогресильні», сертифікат № 0277/24, дійсний до 31.12.2024 р.

Член галузевої експертної ради Національного агенства із якості вищої освіти галузі знань 13 "Механічна інженерія", 25 квітня 2023 р. протокол № 6.

Експерт з акредитації освітніх програм, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», 131 «Прикладна механіка» та 263 «Цивільна безпека».

Член вченої ради факультету техногенно-екологічної безпеки.

Член комісії з академічної доброчесності університету.

Керівник групи сприяння академічної доброчесності Національного університету цивільного захисту України.

    

 

Основні навчально-методичні публікації 

 1. Методичні вказівки з виконання дипломної роботи за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація – «Охорона праці») / Розробники: С.Р. Артемʼєв, О.П. Шароватова, А.І. Морозов., О.Д. Малько, Б.М. Цимбал, Ю.Д. Древаль – Харків: НУЦЗУ, 2018. – 26 с.
 2. Ризикоорієнтоване управління охороною праці: методичні вказівки з виконання курсової роботи на тему: «Внутрішній аудит системи управління охороною праці підприємства, установи чи організації». Для здобувачів вищої освіти, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти Для всіх форм навчання. Спеціальність 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Охорона праці» / Укладачі: С.Р. Артемʼєв, Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, О.П. Шароватова, А.І. Морозов, Ю.Д. Древаль. – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 43 с.
 3. Моніторинг охорони праці та теорія професійних ризиків: методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Аналіз та обґрунтування пропозицій щодо зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій». Для здобувачів вищої освіти, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Для всіх форм навчання. Спеціальність 263 "Цивільна безпека", спеціалізація «Охорона праці» / Укладачі: С.Р. Артемʼєв, Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, О.П. Шароватова, А.І. Морозов, Ю.Д. Древаль. – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 19 с.
 4. Методичні вказівки щодо  виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи для здобувачів вищої освіти, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Для всіх форм навчання. Спеціальність 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Охорона праці» / Укладачі: С.Р. Артем’єв, О.Д. Малько, О.П. Шароватова, А.І. Морозов, Б.М. Цимбал. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 29 с.
 5. Методичні вказівки щодо  виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи для здобувачів вищої освіти, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Для всіх форм навчання. Спеціальність 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Охорона праці» / Укладачі: С.Р. Артем’єв, О.Д. Малько, О.П. Шароватова, А.І. Морозов, Б.М. Цимбал. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 26 с.
 6. Ризикоорієнтоване управління охороною праці: курс лекцій / , Б.М Цимбал, В.М. Стрілець . ─ Х : НУЦЗУ, 2019. ─ 205 с.
 7. Атестація та паспортизація робочих місць і ергономіка: курс лекцій / Б.М. Цимбал, В.М. Стрілець, В.М. Лобойченко та ін. ─ Х : НУЦЗУ, 2019. - 240 с.
 8. Цимбал, Б.М. Управління та нагляд у галузі охорони праці: курс лекцій / Б.М. Цимбал . ─ Х : НУЦЗУ, 2019 . ─ 207 с.
 9. Управління та нагляд у галузі охорони праці: курс лекцій / Б.М. Цимбал, С.Р. Артем’єв, О.Д. Малько, О.П. Шароватова . ─ Х : НУЦЗУ, 2019. ─ 341 с.
 10. Моніторинг охорони праці та теорія професійних ризиків: курс лекцій / Укладач Б.М. Цимбал. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 207 с.
 11. Програми практик для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці») / Розробники: С.Р. Артем’єв, О.П. Шароватова, Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, Ю.Д. Древаль, А.І. Морозов, Г.М. Резніченко. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 23 с.
 12. Програми практик для здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці») / Розробники: С.Р. Артем’єв, О.П. Шароватова, Ю.Д. Древаль, Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, А.І. Морозов. Г.М. Резніченко. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 19 с.
 13. Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці») / Укладачі: С.Р. Артемʼєв, О.П. Шароватова, Ю.Д. Древаль, О.Д. Малько, А.І. Морозов, Б.М. Цимбал, Г.М. Резніченко. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 32 с.
 14. Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціаль-ністю 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці») / Укладачі: С.Р. Артемʼєв, О.П. Шароватова, Ю.Д. Древаль, О.Д. Малько, А.І. Моро-зов, Б.М. Цимбал, Г.М. Резніченко. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 30 с.
 15. Управління та нагляд у галузі охорони праці: методичні вказівки для виконання практичних робіт / Укладач Б.М. Цимбал. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 398 с.
 16. Інтелектуальна власність: курс лекцій / Укладач Б.М. Цимбал. – Х.: НУЦЗУ, 2021. – 109 с.
 17. Інтелектуальна власність: методичні вказівки для виконання практичних робіт / Укладач Б.М. Цимбал. – Х.: НУЦЗУ, 2021. – 146 с.
 18. Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці») / Укладачі: С.Р. Артемʼєв, О.П. Шароватова, Ю.Д. Древаль, О.Д. Малько, А.І. Морозов, Б.М. Цимбал, Г.М. Резніченко Х.: НУЦЗУ, 2021. – 33 с.
 19. Методичні вказівки щодо виконання бакалаврської роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці») / Укладачі: С.Р. Артемʼєв, О.П. Шароватова, Ю.Д. Древаль, О.Д. Малько, А.І. Морозов, Б.М. Цимбал, Г.М. Резніченко Х.: НУЦЗУ, 2021. – 32 с.
 20. Ю.Д. Древаль, Г. М. Резніченко, Б.М. Цимбал Організація досліджень у сфері професійної діяльності Курс лекцій. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні, за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», освітньо-професійною програмою – охорона праці Укладачі: Ю.Д. Древаль, Г. М. Резніченко, Б.М. Цибал – Х.: НУЦЗУ, 2021. – 69 с.
 21. Культура безпеки: навч. посібн. Частина 2 / С. Р. Артем’єв, О. Д. Малько, О. П. Шароватова, О. В. Бригада, Б. М. Цимбал, О. С. Ковальов, О. В. Ільїнський. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2021. ‒ 133 с.
 22. Рибалова О.В. Процеси та апарати пилогазоочищення : практикум для підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» відповідно до освітньо-професійної програми «Екологічна безпека». / О.В. Рибалова, Б.М. Цимбал, О.О. Бондаренко . – Харків : НУЦЗУ, 2023. – 54 с.
 23. Малько О.Д. Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань: практикум / О.Д. Малько, Б.М. Цимбал . ─ Х : НУЦЗУ, 2023. – 80с.
 24. Малько, О.Д. Діяльність Міжнародної організації праці: курс лекцій / укладачі: О.Д. Малько, Б.М. Цимбал, О.П. Шароватова . ─ Х : НУЦЗУ, 2023 . ─ 80 с.

 

Наукова робота

Перемога у конкурсі на кращу монографію Національного університету цивільного захисту України 2018 року – «Підвищення ефективності виконання заходів з охорони праці та екологічної безпеки під час експлуатації шнекових екструдерів».

Диплом ІІІ ступеня у Відкритому конкурсі на кращий патент у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки – патент на корисну модель «Термокостюм робітника екструдера для виготовлення паливних брикетів».

15 вересня 2023 р., Дипломом ІІІ ступеня, «Відкритого конкурсу на кращий патент у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки» нагороджено авторський колектив Національного університету цивільного захисту України за патент на корисну модель «Захисна каска шахтаря» у складі: Богдана Цимбала, Євгенія Рибки, Руслана Мелещенка, Олени Бригади, Надії Першко. https://nuczu.edu.ua/ukr/nutszu/arkhiv-novyn/z-nagodi-dnya-vinakhidnika-i-ratsionalizatora-v-nutsz-ukrajini-vidbuvsya-vidkritij-konkurs-na-krashchij-patent-u-sferi-tsivilnogo-zakhistu-ta-pozhezhnoji-bezpeki

 

Виставковий науковий експонат «Захисний одяг пожежного-рятувальника» прийняв участь у XVIII Міжнародній спеціалізованій виставці «Технології захисту/ПожТех-2019».

 

 

Диплом ІІ ступеня у конкурсі на кращий виставковий науковий експонат Національного університету цивільного захисту України 2019 року – «Захисний одяг пожежного-рятувальника».

Диплом за ІІІ місце у ХІІІ Регіональному науковому конкурсі молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді» (здобувач вищої освіти Юр’єва Анна (2019 р.).

Диплом за ІІ місце у ХIV Регіональному науковому конкурсі молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді» (Морозова Дар’я) (2020 р.).

Диплом за ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (ЛДУБЖД), здобувач вищої освіти Шаповалов Максим, галузь «Цивільна безпека» (Безпека життєдіяльності), 2020 р.

Диплом ІІ ступеня у Відкритому конкурсі на кращий патент у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки – патент на корисну модель «Бойовий одяг пожежного рятувальника».

Диплом за ІІ місце у ХV Регіональному науковому конкурсі молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді» (Руденко Юлія) (2021 р.).

Дипломи за ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (ХНАДУ), здобувачів вищої освіти Шаповалова Максима та П’ятник Тетяни, галузь «Цивільна безпека» (Охорона праці), 2021 р.

Дипломи лауреатів конкурсу студентського конкурсу проєктів з охорони праці SMART безпека Шаповалова Максима та П’ятник Тетяни, ESOSH Європейське співтовариство з охорони праці (ЄСОП).

Керівництво здобувачами вищої освіти Морозова Дар’я Миколаївна, слухачка магістратури 1 курсу факультету № 4; Агафонова Вікторія Юріївна, сту-дентка 3 курсу факультету № 5, галузь знань «Гендерні дослідження» які є переможцями першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році (Диплом ІІІ ступеня).

Керівництво здобувачами вищої освіти Руденко Юлія Вікторівна, студентка 3 курсу факультету № 5; Перегуда Оксана Василівна, студентка 1 курсу факультету № 5, галузь знань «Гендерні дослідження» які є переможцями першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році (Диплом ІІ ступеня).

Керівництво здобувачами вищої освіти Юр’єва Анна Сергіївна, студентка 2 курсу факультету № 5; Селіванова Юлія Вікторівна, студентка 2 курсу факультету № 5, галузь знань «Гендерні дослідження» які є переможцями першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році (Диплом І ступеня).

Керівництво здобувачами вищої освіти Ткаченко Олександра Олександрівна, студентка 4 курсу факультету № 5; Зуєва Оксана Вікторівна, студентка 4 курсу факультету № 5, галузь знань «Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)» які є переможцями першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році (Диплом І ступеня).

Переможець 8-го Конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських робіт у сфері цивільного захисту. Номінація «Новітні технології»:  Призер у номінації - 3 місце: Розробка «Бойовий одяг пожежного рятувальника». Учасник: Національний університет цивільного захисту України (автори розробки: Рибка Є.О., Цимбал Б.М., Артем’єв С.Р., Малько О.Д.,    Шароватова О.П., Шаповалов М.С., П’ятник Т.А., Бригада О.В., Сарапіна М.В., Рибалова О.В.).

https://idundcz.dsns.gov.ua/uk/news/viznaceno-peremozciv-8-go-konkursu-vinaxidnickix-i-racionalizatorskix-robit-u-sferi-civilnogo-zaxistu

 

Перемога у конкурсі «Молодий новатор» – диплом I ступеня у номінації «Краща інноваційна пропозиція».

Під науковим керівництвом отримано 2 призових місця за перемогу у 1 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2022/2023 навчальному році:

 1. Призове місце за перемогу у 1 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі науки «Гендерні дослідження» – здобувачі вищої освіти Ткаченко О.О., Зуєва О.В. (І місце).
 2. Призове місце за перемогу у 1 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі науки «Цивільна безпека (Охорона праці)» – здобувачі вищої освіти          Ткаченко О.О., Зуєва О.В. (І місце).

 

Патенти:

 1. Пат. 109886 Україна, МПК C10L 10/04, C10L 5/44, G01N 27/26, G01N 31/16. Спосіб отримання твердого біопалива з рослинної сировини та присадки / В.А. Войтов, Б.М. Цимбал; заявник та патентовласник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – u 2016 03185; заяв. 28.03.2016, опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17, 2016 р. – 3 с.
 2. Пат. 133367 Україна, МПК B04C 5/13, B04C 5/10, B01D 45/00, B01D 45/14, B08B 5/04. Активний циклон з додатково створеним зниженим тиском / В.А. Войтов, Б.М. Цимбал, О.М. Шевченко; заявник та патентовласник – ХНТУСГ ім. П. Василенка, В.А. Войтов, Б.М. Цимбал, О.М. Шевченко. – a201712563; заяв. 18.12.2017, опубл. 10.04.2019, Бюл. № 9, 2019 р. – 3 с.
 3. Пат. 135833 Україна, МПК А4Ш 13/05, А4Ш 13/01, А4Ш 13/02. Термокостюм робітника екструдера для виготовлення паливних брикетів / Цимбал Б.М., Артемʼєв С.Р., Малько О.Д., Шароватова О.П., Розумний С.В., П'ятник Т.В., Бригада О.В., Сарапіна М.В.; заявник – Національний університет цивільного захисту України - u 201900130; заяв. 03.01.19, опубл. 25.07.19., Бюл. №14. – 4 с.
 4. Пат. 141821 Україна, МПК А4Ш 13/05, А4Ш 13/01, А4Ш 13/02. Захисний одяг пожежного-рятувальника / Рибка Є.О., Цимбал Б.М., Артемʼєв С.Р., Малько О.Д., Шароватова О.П., Пʼятник Т.А., Шаповалов М.С., Бригада О.В., Сарапіна М.В., Рибалова О.В.; заявник – Національний університет цивільного захисту України – u 201910753; заяв. 30.10.19, опубл. 27.04.20, Бюл. №8. – 5 с. Патент комецианалізовано згідно ліцензійного договору №75Е/1 від 26.02.2021 року з ТОВ « Сервіспром».
 5. Пат. 144771 Україна, MПK A41D 13/05, A41D 13/01, A41D 13/02. / Бойовий одяг пожежного рятувальника / Рибка Є.О., Цимбал Б.Μ., Артем'єв С.Р., Шаповалов М.С., П'ятник Т.А.; заявник – Національний університет цивільного захисту України – u 202002864; заяв. 12.05.20, опубл. 27.10.20, Бюл. № 20, 5 с.
 6. Пат. 148071 України. Спосіб гасіння пожежі безпілотним роботом / Поспєлов Б. Б., Андронов В. А., Рибка Є. О., Цимбал Б. М., Карпець К. М., Ященко О. А., Безугла Ю. С., Кочанов Е. О.; заявник – Національний університет цивільного захисту України – u 202101048; заяв. 02.03.21, опубл. 30.06.21, Бюл. № 26, 3 с.
 7. Пат. 148797 Україна, МПК E02D 5/22, E02D 5/24. Енергетична паля з вбудованим теплообмінником / В.І. Мельник, Б.М. Цимбал; заявник та патентовласник – ХНТУСГ ім. П. Василенка, В.І. Мельник, Б.М. Цимбал. – a201902096; заяв. 01.03.2019, опубл. 22.09.2021, Бюл. № 38, 2021 р. – 5 с.
 8. Пат. 149959 України. Захисні рукавиці / Сивопляс В.В., Цимбал Б.М., Рибка Є.О., Бригада О.В. заявник – Національний університет цивільного захисту України – u 202104680; заяв. 13.08.21, опубл. 16.12.21, Бюл. № 50, 3 с.
 9. Пат. 150028 України. Захисна каска / Шаповалов М.С., Цимбал Б.М., Рибка Є.О., заявник – Національний університет цивільного захисту України – u 202104592; заяв. 09.08.21, опубл. 22.12.21, Бюл. № 51, 4 с.
 10. Пат. 150354 України. Захисні протизасліпні окуляри / Юр`єва А.Ю., Цимбал Б.М., Рибка Є.О., заявник – Національний університет цивільного захисту України – u 202105393; заяв. 23.09.21, опубл. 03.02.22, Бюл. № 5, 4 с.
 11. Пат. 150361 України. Захисний щиток зварювальника / В`юнник О.М., Цимбал Б.М., Рибка Є.О., Семків О.М., Бригада О.В.  заявник – Національний університет цивільного захисту України – u 202105650; заяв.  06.10.21, опубл. 03.02.22, Бюл. № 5, 4 с.
 12. Пат. 150741 України. Захисна каска шахтаря / Цимбал Б.М., Рибка Є.А., Мелещенко Р.Г., Бригада О.В., Першко Н.Ф. заявник – Національний університет цивільного захисту України – u 202106683; заяв. 25.11.21, опубл. 06.04.22, Бюл. № 14, 5 с.

 13. Пат. 154828 України. ЗМІННИЙ ГАЗОПИЛОЗАХИСНИЙ ФІЛЬТР-ПАТРОН / Цимбал Б.М., Рибка Є.О., Зуєва О.В., Шаповалова А.А., Єлетенко Д.С., Руденко А.О. заявник – Національний університет цивільного захисту України – u 2023 03216; заяв. 03.07.2023, опубл. 20.12.2023, Бюл. № 51, 3 с.

       

Здійснював наукове консультування Приватного акціонерного товариства «Харківський завод транспортного устаткування» з питань цивільної безпеки (охорони праці) та екології (екологічної безпеки). Договір про надання послуг №25/10/вгм-18 від 03.10.2018 р. до 01.11.2020 р. – 2 роки.

Здійснюю наукове консультування Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРАТ Харківський завод транспортного устаткування» з питань цивільної безпеки (охорони праці) та екології (екологічної безпеки). Договір про надання послуг №01/11 від 01.11.2020 р.

 

 Офіційний опонент:

1. Дисертаційної роботи Варварова Валерія Володимировича «Підвищення ресурсу трибосистем в агрегатобудуванні переведенням їх в режим аномального низького тертя та зношування» (спеціальність 05.02.04 – тертя та зношування в машинах), захист якої відбувся 8 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.832.03 при у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка (61050, м. Харків, пр. Московський, 45).

2. Дисертаційної роботи Мальцева Тараса Віталійовича «Підвищення триботехнічних властивостей поршневих кілець багатошаровим зміцненням наноструктурним покриттям» (спеціальність 05.02.04 – тертя та зношування в машинах), захист якої відбувся 20 вересня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.832.03 при у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка (61050, м. Харків, пр. Московський, 45).

3. Дисертаційної роботи Гільперта Віталія Вікторовича «Удосконалення системи управління безпекою та гігієною праці в лісовому господарств на основі керування ризиками», на здобуття наукового ступеня доктора філософії, зі спеціальності 263 «Цивільна безпека», галузі знань 26 «Цивільна безпека», 29серпня 2023 року, у разовій спеціалізованій вченій раді з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації, Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка». Рішенням про утворення разової СВР Протокол №7 від 29 червня 2023 року. (http://surl.li/kkhmc).

   

  

 

Основні наукові публікації

  1. Цимбал Б.М. Аналіз факторів небезпек та оцінка ризиків пожежовибухонебезпечного виробництва твердого біопалива з рослинної біомаси / Б.М. Цимбал, С.Р. Артем’єв, О.П. Шароватова, А.Р. Баштова, С.В. Розумний // Збірка наукових праць «Проблеми надзвичайних ситуацій». – Харків: НУЦЗУ, 2017. – №26. – С.185-195.
  2. Цимбал Б.М. Запобігання ризикам промислової роботизації / Б.М. Цимбал, С. Р. Артем’єв, О. Д. Малько, В. А. Войтов, Р. В. Антощенков Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ, 2018. – Вип. 190: Механізація сільськогосподарського виробництва. – С. 304-310.
  3. Цимбал Б. М. Модель прогнозування виникнення аварії на потенційно-небезпечному обʼєкті з використанням математичної моделі надійності технічної системи / Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, О.П. Шароватова, Г.Ю. Бахарєва // Збірка наукових праць «Проблеми надзвичайних ситуацій». – Харків: НУЦЗУ, 2018. – №27. – С. 66-72.
  4. Цимбал Б.М. Про засоби навчання у підготовці майбутніх фахівців з охорони праці / О.П. Шароватова, А.І. Морозов, О.Д. Малько, Б.М. Цимбал // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 63 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 200-204.
  5. Цимбал Б.М. Запровадження сучасних технологій навчання в процес викладання безпекознавчих дисциплін / Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, О.П. Шароватова Сучасні педагогічні технології в освіті: зб. наук.-метод. праць / за ред. Р.П. Мигущенка, Ю.І. Панфілова. – Харків: НТУ  «ХПІ», 2018. – С. 69-73.
  6. Цимбал Б.М. Підвищення рівня охорони праці, комфортності та мікроклімату в будівлях та спорудах / Підвищення рівня охорони праці, комфортності та мікроклімату в будівлях та спорудах / Б.М. Цимбал, О.В. Нанка, В.А. Войтов, С.Р. Артемʼєв // Проблеми охорони праці в Україні: Збірник наукових праць. – К.: ДУ «ННДІПБОП». – 2018. – Вип. 34. – С. 67-84.
  7. Цимбал Б.М. Дворівнева математична модель прогнозування ризику аварії на потенційно-небезпечному об’єкті / О.Д. Малько, С.Р. Артемʼєв, О.В. Рибалова, Цимбал Б.М. // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 1(59). – С. 98-103.
  8. Підвищення ефективності виконання заходів з охорони праці та екологічної безпеки під час експлуатації шнекових екструдерів. Монографія. / Б.М. Цимбал, В.А. Войтов, С.Р. Артемʼєв, О.Д. Малько, О.П. Шароватова. – 173. – 2018 р.
  9. Б.М. Цимбал, О.Д. Малько та ін. Уніфікація науково-методичного забезпечення питань цивільного захисту здобувачів вищої освіти юридичних спеціальностей закладів вищої освіти України: Монографія / За заг. редакцією доктора наук Ю. Древаль. – Х: ФОП Бровін О.В. – 2019. – 244 с.
  10. Цимбал Б.М. Підвищення рівня охорони праці та удосконалення методики міжнародної організації праці для оцінки професійних ризиків / Б.М. Цимбал, Д.О. Шаповалов, М.С. Шаповалов, Ю.Д. Древаль, А.С. Петрищев Social development & Security, Vol. 10, №. 2, – 2020. P. 46-63.
  11. Dreval Yu., Zaika S., Sharovatova O., Bryhada O. Fundamental principles of activity of international labour organization in occupational safety and hygiene Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. 6. pp. 119-125.
  12. Шароватова О.П., Цимбал Б.М. Діалоги роботодавців з університетами. Охорона праці. Науково-виробничий журнал. 2021. № 5 (323). С. 16-17.
  13. Цимбал Б.М., Крюков О.І. (2021). Аналіз генези стратегічності публічного управління безпекою особистості в контексті забезпечення сталого розвитку України. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія "Державне управління", 2 (15), https://doi.org/420-427. 10.52363/2414-5866-2021-2-49.

  14. Цимбал, Б. М. (2022). Людський фактор в системі публічного управління безпекою людини: теоретико-концептуальний аспект. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління, 1(19), 73-79. https://doi.org/10.32689/2617-9660-2022-1(19)-73-79.

  15. Цимбал Б.М. (2022). Соціальні механізми в системі управління безпекою особистості. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, 2, 60-63. https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.9.

  16. Цимбал Б.М. Парадигма соціальної безпеки особистості у системі публічного управління охороною праці в Україні. Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування, 1(75), 68-71. https://doi.org/10.32840/1813-3401.2022.1.11.

  17. Мельник. В. і Цимбал. Б. (2022) «Аналіз проблем підвищення енергоефективності аграрного виробництва», Науковий журнал «Інженерія природокористування», (1(23), с. 99-114. doi: 10.5281/zenodo.6823538.

  18. Tsymbal B. The concept of personal security in the context of the transformation of legal relations in society. Public administration and state security aspects, 2/1, 158-165. 10.52363/passa-2022.  1-16.

  19.  Petryshchev A., Tsymbal B., Andrieieva L., Sharovatova O. Improving Occupational Safety and Health in the Processing of Metallurgical Waste and Features of their Microstructure Transformation. Journal Materials and Technologies Forum «Problems of Emergency Situations». – Kharkiv: Trans Tech Publications Ltd, 2022. – Volume 925. – P. 187-196. (Scopus). http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15917.

  20. Цимбал Б.М. Забезпечення безпеки особистості на сучасному етапі трансформації суспільства. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія "Державне управління". 2021. № 1 (14). С. 396-403 http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15642.
  21. Цимбал Б.М. Основні форми забезпечення безпеки особистості на стадії соціальної трансформації та реформування. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 17. С. 113-117. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15918.
  22. Цимбал Б.М. Механізм публічного управління безпекою особистості: якісно-новий вимір у системі цифрових технологій та інновацій. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2022. № 30. С. 91-94. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15921.
  23. Цимбал Б.М. Механізми публічного управління безпекою особистості в контексті державно-правової політики України. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2022. № 5. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15922.
  24. Цимбал Б.М. Категоріальні принципи формування соціального захисту особистості у системі публічного управління Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування, 5, https://doi.org/10.54929/2786-5746-2022-5-02-01. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16305.
  25. Цимбал Б.М. Публічне управління безпекою особистості крізь призму соціального захисту та соціальної безпеки. Публічне управління та митне адміністрування. № 3 (34), 2022. С. 51-54. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16775 (фахове видання).
  26. Цимбал Б.М. Гендерні аспекти публічного управління у контексті безпеки особистості: загальнотеоретичний аналіз. Журнал «Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування», 2022. № 3(77). С. 62-66. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16475.
  27. Малько О.Д., Бригада О.В., Цимбал Б.М. Адаптація нормативно-правового забезпечення охорони праці до європейських стандартів. Комунальне господарство міст, 6 (173), С.160-169. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16800.
  28. Tsymbal B., Drohomeretska I., Sakharova K., Serohina N. Personality Security as a Component of Social Security in the Public Administration System in Ukraine. Journal of interdisci plinary research. 2022. Vol. 12, Issue 2, special XXXI. P. 223-228. (Web of Sience). http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16486.
  29. Цимбал Б.М. Концепція особистої безпеки: перспективи впровадження в Україні. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2022. Вип. 2 (17). 279-285. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16846.
  30. Цимбал Б.М., Петрищев А.С., Древаль Ю.Д., Малько О.Д., Шароватова О.П., Веретеннікова Ю.А. Підвищення рівня безпеки праці під час бойових дій. Проблеми надзвичайних ситуацій. Харків: НУЦЗ України, 2022. № 2(36). С. 325-345. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16985.
  31. Tsymbal B., Kuzmenko, S., Huseynov, I., Dobkina, K. Institutional systems of public administration of personal security. Cuestiones Políticas, № 41(76), P. 311-335. (Web of Sience). http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17090.
  32. Цимбал Б.М. Правовий механізм публічного управління безпекою особистості в контексті забезпечення сталого розвитку України. Журнал «Інвестиції: практика та досвід». № 2. С. 87-92. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17069.
  33. Цимбал Б.М., Крюков О.І. Зарубіжний досвід публічного управління безпекою особистості. Журнал «Наукові перспективи». № 1(31). С. 182-192. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17068.
  34. Цимбал Б.М. Механізми вдосконалення публічного управління безпекою особистості в контексті зарубіжного досвіду. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія «Державне управління». № 1 (18). С. 183-191. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17828 (фахове видання).
  35. Tsymbal B. Social Protection of the Individual in the System of State Security. Public administration and state security aspects. Vol. 3/2023. P. 37-46. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17759.
  36. Древаль Ю.Д., Цимбал Б.М., Малько О.Д., Шароватова О.П., Петрищев А.С., Артем’єв С.Р. Фундаментальні засади міжнародно-правового регулювання сфери безпеки і гігієни праці. Комунальне господарство міст. Том 3 № 177 (2023): Серія: Технічні науки та архітектура. С. 171-181. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17693.
  37. Tsymbal B., Petryshchev A., Semyriahyn S., Smirnov O., Smirnov Yu. Запобігання професійних ризиків шкідливого впливу діоксиду сірки на здоров’я працівників та розвиток екологічної безпеки при очищенні промислових газів. Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 13, №. 2, – 2023. С. 161-170. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17539.
  38. Tsymbal B., Petryshchev A., Malko A. Запобігання професійних ризиків та зменшення шкідливого впливу на професійне здоровʼя працівників компонентів металургійних відходів. Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 13, №. 2, – 2023. С. 129-136. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17540.
  39. Цимбал Б.М., Петрищев А.С., Малько О.Д., Шароватова О.П., Богатов О.І., Артем’єв С.Р. Удосконалення ризик-орієнтованого управління безпекою та гігієною праці. Проблеми надзвичайних ситуацій. Харків: НУЦЗ України, 2023. № 1(37). С. 325-348. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17961.
  40. Семірягін, С., Петрищев , А., Журавель, М., Журавель, С., Лазуткін, М., & Цимбал, Б. (2023). Екологічна безпека в контексті шкідливих чинників промислових викидів як умова гігієни праці і безпеки життєдіяльності людини. Social Development and Security, 13(5), 192-199. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18665.

   

    

Курси підвищення кваліфікації

 1. Свідоцтво проходження міжнародного стажування у Республіці Польща (м. Слупськ, Поморська академія) з 08 по 18.06.2018 року.
 2. Диплом магістра про завершення навчання у Національному університеті цивільного захисту України у 2019 році (освітня програма – «Охорона праці»).
 3. Сертифікат учасника вебінару-практикуму (Асоціація ЗІЗ, 10.09.2021 р.).
 4. Сертифікат успішного закінчення курсу Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг, наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
 5. Сертифікат успішного закінчення курсу Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах, наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
 6. Сертифікат успішного закінчення курсу Жінки та чоловики: гендер для всіх, наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
 7. Сертифікат успішного закінчення курсу «Я знаю гендер» наданий ООН Жінки через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
 8. Посвідчення про проходження навчання керівників та викладачів кафедр охорони праці закладів вищої освіти і штатних викладачів галузевих навчальних центрів, ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці», 2021 р.
 9. Пройшов навчання на онлайн платформі Мінцифри «Дія. Цифрова освіта.» згідно Наказу НУЦЗ України № 67 від 02.04.2021 р.
 10. Сертифікат успішного закінчення курсу Гендерна рівність та протидія сексуальним домаганням у військовій сфері через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
 11. Сертифікат успішного закінчення курсу «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів наданий», наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
 12. Сертифікат «Педагогічна та управлінська досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та європейські стандарти», (обсягом 8 академічних годин). Erasmus + проєкт «Розвитку потенціалу вищої освіти».
 13. Сертифікат, що засвідчує двохгодинне навчання та успішне навчання «Оцінка ризиків. Базовий курс», Європейського співтовариства з охорони праці.
 14. Сертифікат виданий Британською Радою за участь серії вебінарів про сучасні підходи та вдосконалення викладання «EdTech у вищій освіті – практичні поради».
 15. Certificate of achievement, Master class “Building aninternal quality assurance system of the university based on European standards and guidelines (ESG)” (3 Academic hour).

 16. Certificate of achievement, Master class “Who wins EU grants and how?” (2 Academic hour).

 17. Certificate of achievement, Master class “How to set goals correctly in a grant project? EC Methodology” (2 Academic hour).

 18. Сертифікат, який засвідчує, що взяв участь у вебінарі Профіль установи: створення, корегування, використання.

Перелік сертифікатів, які підтверджують неформальну освіту (підвищення кваліфікації)

 

з/п

Вид навчання, назва

Місце, дата проведення (країна)

Кількість годин (кредитів)

1

Неформальна освіта. Технічні вебінари для України «Компетенції з безпеки праці. Базовий курс». Вебінар 1. Система управління безпекою та здоров'ям на роботі. Міжнародний стандарт ISO 45001:2018. Навчання проводили: редакція журналу «Охорона праці», Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH) за підтримки Проєкту МОП за фінансування ЄС «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Онлайн, Zoom,

Канада та Україна,

з 15 лютого 2023 року по 05 квітня 2023 року

4 години (0,13 кредиту ЄКТС)

2

Неформальна освіта. Технічні вебінари для України «Компетенції з безпеки праці. Базовий курс». Вебінар 2. Психічне здоров'я на роботі. Навчання проводили: редакція журналу «Охорона праці», Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH) за підтримки Проєкту МОП за фінансування ЄС «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Онлайн, Zoom,

Польща та Україна,

з 15 лютого 2023 року по 05 квітня 2023 року

4 години (0,13 кредиту ЄКТС)

3

Неформальна освіта. Технічні вебінари для України «Компетенції з безпеки праці. Базовий курс». Вебінар 3. Оцінювання ризиків. Результативні практики контролю ризиків. Навчання проводили: редакція журналу «Охорона праці», Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH) за підтримки Проєкту МОП за фінансування ЄС «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Онлайн, Zoom,

Велика Британія та Україна,

з 15 лютого 2023 року по 05 квітня 2023 року

4 години (0,13 кредиту ЄКТС)

4

Неформальна освіта. Технічні вебінари для України «Компетенції з безпеки праці. Базовий курс». Вебінар 4. Роботи в замкнених просторах. Розслідування інцидентів. Навчання проводили: редакція журналу «Охорона праці», Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH) за підтримки Проєкту МОП за фінансування ЄС «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Онлайн, Zoom,

Велика Британія, Естонія та Україна,

з 15 лютого 2023 року по 05 квітня 2023 року

4 години (0,13 кредиту ЄКТС)

5

Неформальна освіта. Технічні вебінари для України «Компетенції з безпеки праці. Базовий курс». Вебінар 5. Небезпечні речовини. Зменшення впливу шкідливих факторів на робочих місцях. Навчання проводили: редакція журналу «Охорона праці», Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH) за підтримки Проєкту МОП за фінансування ЄС «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні». Навчання проводили: редакція журналу «Охорона праці», Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH) за підтримки Проєкту МОП за фінансування ЄС «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Онлайн, Zoom,

Чилі та Україна,

з 15 лютого 2023 року по 05 квітня 2023 року

4 години (0,13 кредиту ЄКТС)

6

Неформальна освіта. Технічні вебінари для України «Компетенції з безпеки праці. Базовий курс». Вебінар 6. Безпека машин і механізмів. Система LOTO. Навчання проводили: редакція журналу «Охорона праці», Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH) за підтримки Проєкту МОП за фінансування ЄС «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Онлайн, Zoom,

Польща та Україна,

з 15 лютого 2023 року по 05 квітня 2023 року

4 години (0,13 кредиту ЄКТС)

7

Неформальна освіта. Технічні вебінари для України «Компетенції з безпеки праці. Базовий курс». Вебінар 7. Роботи на висоті. Приклади управління підрядниками. Навчання проводили: редакція журналу «Охорона праці», Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH) за підтримки Проєкту МОП за фінансування ЄС «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Онлайн, Zoom,

Німеччина та Україна,

з 15 лютого 2023 року по 05 квітня 2023 року

4 години (0,13 кредиту ЄКТС)

8

Неформальна освіта. Бельгійська освітня рада. Міжнародний освітній рух «Кіберпедагог», 8 потік. «Ігрові підходи у дистанційному навчанні»,

майстерклас «Грати не можна лише вчити!». Майстерклас на тему «Ігрові підходи в навчанні: як не заблукати серед білого дня».

Онлайн, Zoom,

Бельгія, Брюссель,

6 квітня 2023 року

2 години (0,067 кредиту ЄКТС)

9

Неформальна освіта. Бельгійська освітня рада. Міжнародний освітній рух «Кіберпедагог», 8 потік. «Ігрові підходи у дистанційному навчанні»,

«Грати не можна лише вчити!». Майстерклас на тему «Будьте веселі! Як отримати задоволення від процесу навчання».

Онлайн, Zoom,

Бельгія, Брюссель,

13 квітня 2023 року

2 години (0,067 кредиту ЄКТС)

10

Неформальна освіта. Бельгійська освітня рада. Міжнародний освітній рух «Кіберпедагог», 8 потік. «Ігрові підходи у дистанційному навчанні»,

«Грати не можна лише вчити!». Майстерклас на тему «П'ять ігрових механік, якими можна скористатися завтра».

Онлайн, Zoom,

Бельгія, Брюссель,

20 квітня 2023 року

2 години (0,067 кредиту ЄКТС)

11

Неформальна освіта. Бельгійська освітня рада. Міжнародний освітній рух «Кіберпедагог», 8 потік. «Ігрові підходи у дистанційному навчанні»,

«Грати не можна лише вчити!». Майстерклас на тему «Освітні квести, або Пригоди навчального змісту».

Онлайн, Zoom,

Бельгія, Брюссель,

27 квітня 2023 року

2 години (0,067 кредиту ЄКТС)

12

Курси підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» від ГО «Прогресильні».

Онлайн, Zoom,

Київ, Україна,

15 березня –

19 квітня 2023 року

30 годин (1 кредит ЄКТС)

13

Курси підвищення кваліфікації. «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах», Вища школа управління охороною праці в м. Катовіце, Польща.

Онлайн, MOODLE та TEAMS,

1 березня – 30 травня 2023 року

180 годин (6 кредитів ЄКТС)

14

Неформальна освіта. Платформу Ukraine Global Faculty, лекція на тему: «Вступ до системи інтелектуальної власності США» - ОЛЕКСАНДР АХІЗЕР. Партнер, зареєстрований патентний повірений у Foley Hoag LLP (Бостон, США), внесений до списку найкращих юристів Америки (патентне право), доктор філософії, юрист.

Онлайн, Zoom,

Бостон, США,

10 серпня 2023 року

1,5 години (0,05 кредиту ЄКТС)

15

Курси підвищення кваліфікації «7 днів прегресильності. Створюємо сучесне освітнє середовище» від ГО «Прогресильні».

Онлайн, Zoom,

Київ, Україна,

9 жовтня –

15 жовтня 2023 року

30 годин

(1 кредит ЄКТС)

16

Курси підвищення кваліфікації «Штучний інтелект та майбутнє освіти» від ГО «Прогресильні».

Онлайн, Zoom,

Київ, Україна

7 листопада –

23 листопада 2023 року

 

30 годин

(1 кредит ЄКТС)

Всього годин (кредитів ЄКТС)

311,5 годин (10,38 кредита ЄКТС)

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75