Рибалова Ольга Володимирівна

Доцент кафедри. Кандидат технічних наук, доцент

 

Профілі у наукових базах даних 

ORCID ID http://orcid.org/0000–0002–8798–4780

Scopus – Індекс Гірша – 4.

Google Academy – Індекс Гірша – 10.

ResearchGate: https://www.researchgate.net/firststeps.FollowSuggestions.html

Укрпатент

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1982 – Харківський інститут інженерів комунального будівництва,  спеціальність – «Раціональне використання водних ресурсів та знешкодження промислових стоків», кваліфікація – «інженер – технолог».

2005 – Диплом кандидата технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – «Екологічна безпека».

2012 – Атестат доцента кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки.

 

Навчальна робота

Викладаю навчальні дисципліни «Ґрунтознавство», «Організація та управління в природоохоронній діяльності», «Поводження з відходами», «Водопостачання та водовідведення» (спеціальність – 101 «Екологія» (освітня програма – «Екологічна безпека»). 

Особисто посприяла заключенню Угоди з La Fédération Echanges France Ukraine, dite FEFU (Федерацією «Обміни Франція – Україна») про співпрацю у галузі організації перебувань та стажувань у Франції для студентів, науково-педагогічних працівників НУЦЗУ, а також для організації стажувань в Україні для студентів і партнерів французьких навчальних закладів, представників Федерації «Обміни Франція-Україна» та будь-яких проектів, спрямованих на розвиток обмінів між Францією та Україною у галузі компетенції кожного з партнерів.

Є членом Всеукраїнської екологічної ліги – з 2019 р.

 

Основні навчально-методичні публікації

 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Комплексна оцінка екологічного стану області». Для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія»/ Укладач: О.В. Рибалова. – Х: НУЦЗУ, 2019. -51 с.
 2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Ландшафтно - екологічний підхід до визначення комплексу природоохоронних заходів щодо оздоровлення малих річок». Для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія»/ Укладач: О.В. Рибалова. – Х: НУЦЗУ, 2019. -96 с.
 3. Програми практик для здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 101 «Екологія» (освітня програма – «Екологічна безпека») / Розробники:     С.Р. Артем’єв, М.В.Сарапіна, О.В.Рибалова, В.М.Лобойченко, О.В.Бригада, О.В. Ільїнський, І.А.Єрмакович. – Харків: НУЦЗУ, 2020. – 20 с.
 4. Програми практик для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 101«Екологія» (освітня програма – «Екологічна безпека») / Розробники:   С.Р. Артем’єв, М.В. Сарапіна, О.В. Рибалова, В.М. Лобойченко, О.В. Бригада, О.В. Ільїнський, І.А. Єрмакович. – Харків: НУЦЗУ, 2020. – 21 с.
 5. Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 101 «Екологія»(освітня програма – «Екологічна безпека») / Розробники: С.Р. Артем’єв, М.В.Сарапіна, О.В.Рибалова, В.М.Лобойченко, О.В.Бригада, О.В. Ільїнський, І.А.Єрмакович . – Харків: НУЦЗУ, 2020. – 29 с.
 6. Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 101 «Екологія» (освітня програма – «Екологічна безпека») / Розробники: С.Р. Артем’єв, М.В.Сарапіна, О.В.Рибалова, В.М.Лобойченко, О.В.Бригада,О.В. Ільїнський, І.А.Єрмакович . – Харків: НУЦЗУ, 2020. – 31 с.
 7. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Комплексна оцінка екологічного стану області». Для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія»/ Укладач: О.В. Рибалова. – Х: НУЦЗУ, 2019. -51 с.
 8. Ґрунтознавство: курс лекцій. Для підготовки здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» / Укладач: О.В. Рибалова. – Х: НУЦЗУ, 2019. − 288 с.
 9. Забезпечення екологічної безпеки: підручник / М.В. Сарапіна, В.А. Андронов, С.Р. Артем’єв, О.В. Бригада, О.В. Рибалова. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 246 с.
 10. Ґрунтознавство: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія»./Укладач: О.В. Рибалова. – Х: НУЦЗУ, 2021. -40 с.
 11. Організація та управління в природоохоронній діяльності: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія»./Укладач: О.В. Рибалова. – Х: НУЦЗУ, 2021. -51 с.
 12. Водопостачання та водовідведення: практикум. Для підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю  101 «Екологія» відповідно до освітньо-професійної програми«Екологічна безпека». / Укладач: О.В. Рибалова. – Х: НУЦЗУ, 2021. - 80 с.
 13. Організація та управління в природоохоронній діяльності; Курс лекцій (видання друге, виправлене та доповнене). Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Спеціальність             101 «Екологія» Освітньо-кваліфікаційний ступінь «бакалавр». / Укладач: О.В. Рибалова. – Х: НУЦЗУ, 2020. - 280 с.
 14. Водопостачання та водовідведення: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань    10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія»./Укладач: О.В. Рибалова. – Х: НУЦЗУ, 2021. – 28 с.
 15. Поводження з відходами: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань                    10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія»./Укладач: О.В. Рибалова. – Х: НУЦЗУ, 2021. – 62 с.
 16. Ґрунтознавство: практикум. Для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» /  О.В. Рибалова, О.В. Ільїнський – Х: НУЦЗУ, 2023. - 129 с
 17. Забезпечення екологічної безпеки: практикум. Для підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» відповідно до освітньо-професійної програми «Екологічна безпека». / О.В. Рибалова, О.В. Бригада – Х: НУЦЗУ, 2023. - 141 с.
 18. Процеси та апарати пилогазоочищення: практикум. Для підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» відповідно до освітньо-професійної програми «Екологічна безпека». /О.В. Рибалова, Б.М. Цимбал, О.О. Бондаренко – Х: НУЦЗУ, 2023. - 54 с.

 

Наукова робота

2016-2018 рр. Відповідальний виконавець НДР № 05U08571363 за темою «Розробка методики комплексної оцінки ризику для здоров’я населення внаслідок впливу діяльності промислових підприємств на стан навколишнього природного середовища».

Патенти:

 1. На корисну модель. Термокостюм робітника екструдера для виготовлення паливних брикетів. №135833. Зареєстроване у державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.7.2019 р.
 2. На корисну модель. Пристрій для очищення дощових і талих стічних вод. №143085. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.07.2020 р.
 3. На корисну модель. Пристрій для очищення поверхневих стічних вод з використанням пластикових відходів. № 147 154. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 14.04.2021, бюл. №15.
 4. На корисну модель. Пристрій для очищення поверхневих стічних вод. № 147628. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.05.2021, бюл. № 21.

   

 

      Науковий керівник студентських наукових робіт, які зайняли призові місця у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

       1. Бондар П.О. ЕК-14-543. Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з галузі науки «Менеджмент природоохоронної діяльності», 2018 р. 3 місце.

 1. Тесленко В.С. ЕК-13-543., Білоус А.О. ЕК-14-543 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Науки про Землю (Гідрометеорологія)», 2018 р. Нагороджені дипломом з впровадження інноваційних рішень в наукову роботу.
 2. Кузнецова А.В. ЕК-16-523. Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з галузі науки «Менеджмент природоохоронної діяльності», 2018 р. Наукова робота: «Оцінка ризику для здоров’я населення при використанні питної води в місті Харків». Нагороджена дипломом.
 3. Горбань А.В. ЕКс-17-523; Томчук Н.М. ЕКк-17-523. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент природоохоронної діяльності», 2019 р., 3 місце.
 4. Томчук Н.М. ЕКк-17-523; Коробкіна К.М. ЕК-16-523. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт а спеціальністю «Техногенна безпека», 2019 р., 3 місце.
 5. Горбань А.В. ЕКс-17-523; Коробкіна К.М. ЕК-16-523. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент природоохоронної діяльності», 2019 р. Наукова робота: «Комплексна оцінка ризику для здоров’я населення від впливу теплової електростанції». грамота, сертифікат учасника.
 6. Коробкіна К.М. ЕК-16-523, Томчук Н.М. ЕКк-17-523. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент природоохоронної діяльності», 2020 р., 2 місце, диплом ІІ ступеню.
 7. Коробкіна К.М. ЕК-16-523, Кулакова Г.О. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю 101 «Екологія», 2020р. 3 місце. Наукова робота: «Заходи щодо зменшення впливу лісових пожеж на забрудненість поверхневих вод», » ІІІ місце диплом ІІІ ступеню.
 8. Коробкіна К.М. ЗЕКБ-20, Золотарьова С.О. ЕК-19-524. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю 101 «Екологія» у 2020/2021 навчальному році. Наукова робота: «Застосування методу фіторемедіації для очищення поверхневого стоку з урбанізованих територій басейну річки Оскіл»; І місце; диплом І ступеню.
 9. Коробкіна К.М. ЗЕКБ-20, Горбань А.В. ЕКс-17-523. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році «Цивільна безпека». Наукова робота: «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря»; ІІ місце; диплом ІІ ступеню.
 10. Бондаренко О.О. ЗМЕКБ-19, Горбань А.В. ЕКс-17-523. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році «Менеджмент природоохоронної діяльності». Наукова робота: Визначення перспектив розвитку зеленого туризму в Харківській області; ІІ місце; диплом ІІ ступеню.
 11. Шевченко К.О. ЕКс-17-523; Горбань А.В. ЕКс-17-523. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році «Менеджмент природоохоронної діяльності». Наукова робота: «Економічна оцінка ризику для здоров’я населення внаслідок забруднення атмосферного повітря Харківської області»; сертифікат учасника.
 12. Горбань А.В., ЕКс-17-523; Ступка Т.П., ЗЕКБ-16. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю 101 «Екологія» у 2020/2021 навчальному році. Наукова робота: «Причини погіршення екологічного стану басейну річки Оскіл»; сертифікат учасника.
 13. Золотарьова С. О., ЕКс-19-534; Коробкіна К.М. ЗЕКБ-20. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році «Техногенна безпека» Наукова робота: «Застосування фіторемедіації для очищення поверхневих стічних вод в ландшафтному екопарку». І місце.
 14. Золотарьова С. О., ЕКс-19-534 Тімаков І. Р. Екс-20-523 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році «Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)»; Наукова робота: «Вплив екологічних чинників на здоров’я населення Харківської області» І місце.
 15. Коробкіна К.М. ЗЕКБ – 20, Лихошерст Д.К. ЕКс-19-534. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році «Менеджмент природоохоронної діяльності». Наукова робота: «Екологічна складова в оцінюванні якості життя». І місце.
 16. Золотарьова С. О., ЕКс-19-534; Лихошерст Д.К. ЕКс-19-534. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю 101 «Екологія» у 2021/2022 навчальному році. Наукова робота: «Ризик для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря»; сертифікат учасника.

       

  

У виданнях наукометричної бази «Скопус» станом на 1 вересня 2023 року опубліковано 10 статей, h-індекс – 4, Web of Science – 3,  h-індекс – 2.

Член редакційної колегії науково-технічного журналу «Техногенно-екологічна безпека» (включений до переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України від 24.10.2017 р. № 1413).

Працювала в науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП) з 23.11.1984 р. по 01.11.2020 р. завідувачем аспірантурою, як сумісник.

Приймала участь в атестації наукових працівників, як офіційний опонент:

 1. Дисертаційної роботи Артеменка Андрія Віталійовича «Підвищення екологічної безпеки процесів експлуатації рухомого складу та депо (на прикладі Харківського метрополітену)», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека, захист якої відбувся 27.04.2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.812.01 у науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».
 2. Дисертаційної роботи Клочко Тетяни Олександрівни «Оцінка якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних свердловин дистанційними засобами (на прикладі родовищ Дніпровсько-Донецької западини)», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека, захист якої відбувся 01.10 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.812.01 НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».
 3. Підготовка відзиву (виступу) офіційного опонента дисертаційної роботи Мельникова Андрія Юрійовича «Міграція важких металів в екосистемі української частини дельти р. Дунай» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека, захист якої відбувся 15 квітня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.812.01 науково-дослідної установи «Український  науково-дослідний інститут екологічних проблем».

     

   

Науковий експонат:

 1. 2015 рік «Комплексна оцінка екологічного ризику погіршення стану природних екосистем України».
 2. 2017 рік «Комп’ютерна програма оцінки ризику для здоров’я населення внаслідок забруднення атмосферного повітря».
 3. 2020 рік «Модельна установка для оцінки ефективності очищення поверхневих стічних вод із застосуванням методів фіторемедіації і промислових відходів».

 

Основні наукові публікації

 1. Rybalova, O., Artemiev, S., Sarapina, M., Tsymbal, B., Bakharevа, A., Shestopalov, O., Filenko O. (2018) Development of methods for estimating the environmental risk of degradation of the surface water state. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies № 2/10 (92) 2018, pp..4-17. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.127829 (Scopus).
 2. Anna Bakharevа, Oleksii Shestopalov, Olesya Filenko, Tetyana Tykhomyrova, Olga Rybalova, Sergey Artemiev, Olena Bryhada. (2018). Studying the influence of design and operation mode parameters on efficiency of the systems of biochemical purification of emissions. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 3 (10-93), pp. 59-71. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.133316 (Scopus).
 3. Anton Matsak, Kateryna Tsytlishvili, Olga Rybalova, Sergey Artemiev, Andrey Romin, Oleksandr Chynchyk. Method of agricultural sewage water purification at troughs and a biosorption bioreactor. Eastern European Journal of Enterprise Technologies, VOL 5, NO 10 (95) (2018), DOI: 10.15587/1729-4061.2018.144138 (Scopus).
 4. Pushkin, Sergey Viktorovich, Tsymbal Bohdan Mykhailovych, Rybalova Olga Vladimirovna (2019). Use of Population Indicators of Beetle (Coleoptera, Silphidae, Dermestidae) in Bioindicacion of the Environmental Status. Entomology and Applied Science Letters Volume 6, Issue 4, Page No: 13-17. CYBER CITY, DLF PHASE 2, GURGAON-122002, HARAYANA, INDIA, 00000 (Web of Science).
 5. Anatolii Grytsenko, Olha Rybalova,, Anton Matsak, Sergey Artemiev (2020). Using of Production Wastes in Stormwater Drainage Purification. Problems of Emergency Situations: Materials and Technologies Materials Science Forum(Volume 1006) 194-201 Materials Science Forum. Vol. 1006, pp 194-201 (Scopus).
 6. Anatolii Grytsenko, Anton Matsak, Olha Rybalova,Olena Bryhada, Ilgar Dadashov (2021). Use of PET granules for improving a surface runoff treatment. Problems of Emergency Situations: Materials and Technologies Materials Science Forum, p.242-251 (Scopus).
 7. Rybalova O., Malovanyy M., Bondarenko О., Proskurnin O., Belokon K., Korobkova H. Method Of Assessing The Potential Risk To The Health Of The Population During Recreational Water Withdrawal. Journal of Ecological Engineering. 2022. № 23(5). C. 81–91. (Scopus).
 8. Rybalova, O., Korobkova, H., Hudzevich, A., Artemiev, S., & Bondar, O. (2022). Risk assessment for public health from air pollution in the industrial regions of Ukraine. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", (56), 240-254 (Web of Science).
 9. Oleg ProskurninMyroslav MalovanyyKarina BelokonOlha RybalovaTaras IvashchenkoNataliia TsapkoOlena Stepova Establishing Environmental Standardization of Wastewater Composition Based on Environmental Risk Assessment. Journal of Ecological Engineering 2022, 23(11), 139–146 https://doi.org/10.12911/22998993/153602 http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15895 (Scopus).
 10. Rybalova, O., Korobkova, H., Chynchyk, O., Stryzhak, T ., & Bondar, O. Environmental assessment of soil contamination by trace metals. Environmental assessment of soil contamination by trace metals. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", (57), 307-320 . https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-57-23 (Web of Science)
 11. Рибалова О.В., Бригада О.В., Бондаренко О.О., Макаров Є.О. Новий метод оцінки ризику для здоров’я населення від забруднення ґрунтів важкими металами / Проблеми надзвичайних ситуацій. 2019. № 1(29) с. 79- 99 (фахове видання).
 12. Рибалова О.В., Бригада О.В., Коробкіна К.М., Крайнюков О.М., Мірошниченко І.М. Визначення небезпеки впливу лісових пожеж на якісний стан ґрунтів / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ПФ «Михайлов», 2019. Вип. 2(96). Том 2. С. 413-422 (фахове видання).
 13. Ільїнський О.В., Рибалова О.В., Бригада О.В., Бондаренко О.О., Артемʼєв С.Р. Застосування модельної установки для  оцінки ефективності методів фіторемедіації очищення поверхневих стічних вод / Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека», с.36-43 (фахове видання).
 14. 16. Рибалова О. В., Бригада О. В., Ільїнський О. В. Метод визначення екологічної складової якості життя. Комунальне господарство міст, 2021, том 4, випуск 164, с.220 -233 (фахове видання).
 15. Рибалова О.В., Артем’єв C.Р., Бригада О.В., Ільїнський А.В., Бондаренко О.О Визначення небезпеки рекреаційного водокористування в місті Харків (Україна). Комунальне господарство міст, 2022, том 4, випуск 171 ISSN 2522-1809 (Print); ISSN 2522-1817 http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15925 (фахове видання)
 16. Рибалова О.В., Артемʼєв С.Р. Ільїнський О. В., Бригада О.В. Бондаренко О.О. Визначення впливу кліматичних змін на довкілля і здоров’я населення Харківської області. Scientific and technical journal «Technogenic and Ecological Safety» Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека»,  12(2/2022) с.51-64. (фахове видання)
 17. O. Rybalova, O. Bryhada, L. Melnik. Efficiency of phytoremediation method for surface runoff treatment from urbanized territories. Quest Journals Inc. Journal of Research in Environmental and Earth Sciences ISSN: 2348-2532 Series 2, Volume 7 ~ Issue 7 (2021) pp: 01-06. (закордонна публікація).
 18. Рибалова О.В., Алексєєва А.М., Тіщенко Є.Б. Динаміка інфекційної захворюваності в місті Харків внаслідок забруднення поверхневих вод. The I International Science Conference «Problems of modern science and practice», September 21 – 24, 2021, Boston, USA. p. 190 – 196. (закордонна публікація).
 19. O. Rybalova, O. Bondarenko, K. Korobkina, S. Zolotarova. Influence from forest fires on the environment. The scientific heritage VOL 1, No 74 (74) (2021), р. 17-21. (закордонна публікація)
 20. Рибалова О. В., Бригада О. В., Ільїнський О. В. Визначення екологічного ризику погіршення стану річки Лопань. Danish Scientific Journal DSJ) №53/2021 р.15-19 (закордонна публікація)
 21. Рибалова О. В., Бригада О.В., Ільїнський О. В., Бондаренко О.О. Золотарьова С.О. Аналіз впливу забруднення довкілля на захворюваність населення в Харківській області. The scientific heritage VOL 2, No 78 (78) (2021), р.20-25 (закордонна публікація).
 22. Рибалова О. В., Бригада О.В., Ільїнський О. В., Бондаренко О.О. Визначення небезпеки рекреаційного водокористування річки Лопань в Харківській області. International independent scientific journal, №33 2021, р. 39-45. (закордонна публікація).
 23. Рибалова О.В., Артем’єв C.Р., Бригада О.В., Ільїнський А.В., Бондаренко О.О. Assessment of the ecological state of the rivers in the Kirovograd region. Norwegian Journal of development of the International Science, № 88 (2022) VOL., р.31-36 (закордонна публікація).
 24. Рибалова О.В., Золотарьова С.О. Небезпека збільшення температури повітря для здоров’я населення. The VII International Science Conference «Modern trends in development science and practice», November 02 – 05, 2021, Varna, Bulgaria. p.148-152. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13698 (закордонна публікація)
 25. Рибалова О.В., Цимбал Б.М., Золотарьова С.О. Аналіз небезпеки змін клімату в Харківській області. Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” : збірник матеріалів (21–22 жовтня 2021, м. Херсон, Україна). – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – с. 237-240. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13925
 26. Рибалова О.В., Мельнік Л.В., Кусков О.Д., Кусков О.Д. Визначення рівня забрудненості річки Лопань в Харківській області. Science and practice, actual problems, innovations. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference. Amsterdam, Netherlands. 2021. Pp. 128-134. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13729 (закордонна публікація).
 27. Рибалова О. В., Бригада О.В., Ільїнський О. В., Бондаренко О.О. Визначення небезпеки рекреаційного водокористування річки Лопань в Харківській області. International independent scientific journal, №33 2021, р. 39-45. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13729 (закордонна публікація).
 28. Рибалова О. В., Мельнік Л.В., Бондаренко О.О. Коробкіна К.М. Акумулятивні властивості чорнобривців в процесі фіторемедіації забруднених важкими металами грунтів. Trends of development modern science and practice. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 2021. Pp. 207-211. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13755 (закордонна публікація).
 29. Рибалова О.В., Коробкіна К.М., Лихошерст Д.К. Оцінка екологічного ризику погіршення стану довкілля при збереженні існуючих тенденцій антропогенного навантаження. Science foundations of modern science and practice. Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. Athens, Greece. 2021. Pp. 144-151. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13805 (закордонна публікація).
 30. Рибалова О.В., Золотарьова С.О., Тімаков І.Р. Вплив забруднення довкілля на захворюваність населення в Харківської області. The 5 th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (November 17-19, 2021) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2021. p.255-259. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13800 (закордонна публікація).
 31. Рибалова О.В. Вплив кліматичних змін на здоров’я людини. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Проблеми надзвичайних ситуацій Problems of Emergency Situations: Materials and Technologies Materials Science Forum, р.219-220. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15200 (закордонна публікація).
 32. Рибалова О.В., Золотарьова С.О. Небезпека збільшення температури повітря для здоров’я населення. The VII International Science Conference «Modern trends in development science and practice», November 02 – 05, 2021, Varna, Bulgaria. p.148-152. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13698 (закордонна публікація).
 33. Рибалова О.В., Романчук Д. І. Комплексна оцінка якісного стану ґрунтів та земельних ресурсів Кіровоградської області. Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 239-245. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14993 (закордонна публікація)
 34. Рибалова О.В., Бригада О.В., Ільїнський О.В. Бондаренко О.О. Очищення атмосферного повітря методами фіторемедіації. Danish Scientific Journal DSJ) №63/2022 р.17-22 ISSN 3375-2389 http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15583 (закордонна публікація).
 35. Рибалова О.В., Артем’єв C.Р., Бригада О.В., Ільїнський А.В., Бондаренко О.О., Алексєєва А. М. Визначення спрямованості розвитку процесів у екосистемах малих річок. Norwegian Journal of development of the International Science, № 92 (2022) VOL. 92, р.15-19 http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15695 (закордонна публікація).
 36. Рибалова О.В., Артем’єв С.Р., Бригада О.В., Ільїнський А.В., Бондаренко О.О. Assessment of the ecological state of the rivers in the Kirovograd region. Norwegian Journal of development of the International Science, № 88 (2022) VOL., р.31-36.
 37. Рибалова О.В., Романчук Д. І. Комплексна оцінка якісного стану ґрунтів та земельних ресурсів Кіровоградської області. Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 239-245.
 38. Рибалова О.В., Бригада О.В., Ільїнський О.В. Бондаренко О.О. Очищення атмосферного повітря методами фіторемедіації. Danish Scientific Journal DSJ) №63/2022 р.17-22 ISSN 3375-2389
 39. Рибалова О.В. Артем’єв C.Р., Бригада О.В., Ільїнський А.В., Бондаренко О.О., Чорнс К.Є. Ймовірність виникнення захворювань внаслідок забруднення атмосферного повітря. The scientific heritage № 110 (110) (2023)  Budapest, Hungary. р. 23 – 31.

Має 380 публікацій, з них 352 наукового та 28 навчально-методичного характеру.

Курси підвищення кваліфікації

 1. Національний університет цивільного захисту України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СПВ 072632 АА08571363 /000529-17 від 15.02.2017.
 2. Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП). Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 205 /07-09 від 12.06.2023.

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75