Артем'єв Сергій Робленович

 

Завідувач кафедри. Кандидат технічних наук, доцент

 

 Профілі у наукових базах даних 

 ORCID ID

 Scopus – Індекс Гірша – 4.

 Google Academy – Індекс Гірша – 9.

 Укрпатент

 Publons

 

Оcвіта, науковий ступінь, вчене звання

1989 – Хмельницьке вище артилерійське командне училище імені маршала артилерії Яковлева М.Д., спеціальність – «командна, тактична артилерії», кваліфікація – «інженер з експлуатації артилерійського озброєння».

2002 – Національна академія оборони України, спеціальність – «Організація бойового та оперативного забезпечення військ (сил), спеціалізація – «організація радіаційного, хімічного, біологічного захисту військ (сил), кваліфікація – «офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня».

2019 – Національний університет цивільного захисту України, ступінь вищої освіти – «магістр», спеціальність – «Цивільна безпека», освітня програма – «Охорона праці».

2009 – Диплом кандидата технічних наук зі спеціальності 05.17.08. «Процеси та обладнання хімічної технології».

2013 – Атестат доцента кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки.

Навчальна робота

Викладаю навчальні дисципліни «Вступ до фаху», «Екологія надзвичайних ситуацій» (спеціальність 101 «Екологія»), «Екологічні аспекти промислової безпеки» (спеціальність 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці»), «Культура безпеки» (спеціальність 261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці»).

Є членом Всеукраїнської екологічної ліги з 1.3.2019 р., членський квиток №5513.

Є членом професійного об’єднання фахівців цивільної безпеки, членський квіток №18 від 17.6.2021 р. 

 

Основні навчально-методичні публікації

 

 1. Вступ до фаху: Курс лекцій / Укладачі: С.Р. Артемʼєв, О.В. Мєтєльов. Х.:НУЦЗУ, 2016. – 99 с.
 2. Стратегія сталого розвитку: курс лекцій / Укладачі: О.Є. Васюков, С.Р. Артемʼєв, О.В. Мєтєльов. Х.:НУЦЗУ, 2017. – 151 с.
 3. С.Р. Артемʼєв, О.В. Шароватова. Пріоритетні напрями якості підготовки майбутніх спеціалістів з охорони праці. Вісник Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту №28.–Х.:НУЦЗУ, 2018. – 95 с. (с.8 – 11).
 4. Методичні вказівки з виконання курсової роботи: «Внутрішній аудит системи управління охороною праці підприємства, установи чи організації» з навчальної дисципліни «Ризикоорієнтоване управління охороною праці» / Укладачі: С.Р. Артемʼєв, Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, О.П. Шароватова, А.І. Морозов, Ю.Д. Древаль – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 28 с.
 5. Методичні вказівки з виконання курсової роботи «Аналіз та обґрунтування пропозицій щодо зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій» з навчальної дисципліни «Моніторинг охорони праці та теорія професійних ризиків» / Укладачі: С.Р. Артемʼєв, Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, О.П. Шароватова, А.І. Морозов, Ю.Д. Древаль. – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 28 с.
 6. Програми практик для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці») / Розробники: С.Р. Артем’єв, О.П. Шароватова, Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, Ю.Д. Древаль, А.І. Морозов, Г.М. Резніченко. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 23 с.
 7. Програми практик для здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці») / Розробники: С.Р. Артем’єв, О.П. Шароватова, Ю.Д. Древаль, Б.М. Цимбал, О.Д. Малько, А.І. Морозов. Г.М. Резніченко. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 19 с.
 8. Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці») / Укладачі: С.Р. Артемʼєв, О.П. Шароватова, Ю.Д. Древаль, О.Д. Малько, А.І. Морозов, Б.М. Цимбал, Г.М. Резніченко. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 32 с.
 9. Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (освітня програма – «Охорона праці») / Укладачі: С.Р. Артемʼєв, О.П. Шароватова, Ю.Д. Древаль, О.Д. Малько, А.І. Морозов, Б.М. Цимбал, Г.М. Резніченко. – Х.: НУЦЗУ, 2020. – 30 с.
 10. Забезпечення екологічної безпеки: підручник / М.В. Сарапіна, В.А. Андронов, С.Р. Артем’єв, О.В. Бригада, О.В. Рибалова. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 246 с.
 11. Екологія надзвичайних ситуацій. Курс лекцій. Частина 1. Видання друге виправлене та доповнене. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Екологічна безпека» / С.Р. Артемʼєв, В.А. Андронов, А.І. Андронов та ін.; НУЦЗУ, Харків: ТОВ «В СПРАВІ». 2021.148 с.
 12. Культура безпеки: навч. посібник. Частина 2 / С.Р. Артем’єв, О.Д. Малько, О.П. Шароватова, О.В. Бригада, Б.М. Цимбал, О.С. Ковальов, О.В. Ільїнський. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2021. ‒ 133 с.
 13. Екологія надзвичайних ситуацій : Методичні вказівки з виконання курсової роботи. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» (освітньо-професійна програма «Екологічна безпека») / Укладач: С.Р. Артем’єв. ─ Х. : НУЦЗУ, 2022. ─ 11 с.

 14. Екологічні аспекти промислової безпеки: курс лекцій. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» / С.Р. Артем’єв. – НУЦЗУ, 2023. – 156 с.

 15. Екологія надзвичайних ситуацій. Курс лекцій. Частина II. Екологічна безпека. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Екологічна безпека» / В.А. Андронов, О.В. Бригада, С.Р. Артемʼєв, Є.О. Михайлова; НУЦЗУ, 2023. 217 с.

7.jpg - 225.03 kB

 

Наукова робота

Патенти:

 1. На корисну модель. Термокостюм робітника екструдера для виготовлення паливних брикетів. №135833. Зареєстровано у державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.7.2019 р. (отримав диплом призового місця у конкурсі патентів).
 2. На корисну модель. Спосіб локалізації та знезараження аварійного розливу небезпечних хімічних речовин. №138009. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.11.2019 р.
 3. На корисну модель. Бойовий одяг пожежного рятувальника. №144771. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.10.2020 р.
 4. На корисну модель. Спосіб ультразвукового очищення внутрішніх поверхонь трубчастих теплообмінників. №145438. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.12.2020 р.

 5. На корисну модель. Пристрій для очищення поверхневих стічних вод з використанням пластикових відходів. №152030. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 08.03.2023 р.

        

Перемога у Відкритому конкурсі на кращий патент у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, диплом ІІІ ступеня, патент на корисну модель «Термокостюм робітника екструдера для виготовлення паливних брикетів».

    

Перемога у конкурсі на кращий виставковий науковий експонат Національного університету цивільного захисту України 2019 року, диплом ІІ ступеня, кращий виставковий науковий експонат «Захисний одяг пожежного-рятувальника».

 

2020 р. – науковий керівник наукових робіт, які посіли 2 других місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (ХНАДУ):

 1. Подать Єлизавєта, галузь «Цивільна безпека» (Охорона праці).
 2. Сажин Антон, галузь «Цивільна безпека» (Охорона праці).

   

У виданнях наукометричної бази «Скопус» станом на 1 вересня 2023 року опубліковано 12 статей, h-індекс – 4.

 

Основні наукові публікації

 

 1. С.Р. Артемʼєв, О.В. Рибалова та ін. Інтегральні та комплексні оцінки стану навколишнього природного середовища. Монографія. Х.: НУГЗУ, 2015. – 419 с.
 2. Розвиток програмних засад та нормотворчої діяльності міжнародної організації праці в умовах глобалізації. Монографія. / Ю.Д. Древаль, А.І. Морозов, О.М. Бухман та ін. за заг. ред. професора Древаля. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. – 134 с.
 3. С.Р. Артемʼєв, О.В. Рибалова. Development of a procedure for assessing the environmental risk of the surface water status deterioration. Східноєвропейський журнал передових технологій № 5/10 (89). – Харків: Технологічний центр, 2017. – 88 с. (с. 67-76).
 4. С.Р. Артемʼєв, Б.М. Цимбал, В.П. Шапорев. Запобігання ризикам промислової роботизації. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.        – № 190. – 2018 р. (c.304 – 310).
 5. Підвищення ефективності виконання заходів з охорони праці та екологічної безпеки під час експлуатації шнекових екструдерів. Монографія./ Б.М. Цимбал, В.А. Войтов,  С.Р. Артемʼєв,         О.Д. Малько, О.П. Шароватова. – 173. – 2018 р. (отримала призове місце у конкурсі на кращу монографію).
 6. С.Р. Артемʼєв, О.Д. Малько та ін. Цивільний захист як чинник системи забезпечення національної безпеки. Наука і правоохорона. №2(40) – 2018 р., с. 42-49.
 7. С.Р. Артемʼєв, О.Д. Малько та ін. Уніфікація науково-методичного забезпечення питань цивільного захисту здобувачів вищої освіти юридичних спеціальностей закладів вищої освіти України: Монографія / За заг. редакцією доктора наук Ю. Древаль.–Х: ФОП Бровін О.В. – 2019. – 244 с.
 8. Артем’єв С.Р., Ільїнський О.В., Рибалова О.В., Бригада О.В., Бондаренко О.О. Застосування модельної установки для оцінки ефективності методів ремідіації. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека», №9 (1/2021), с.36-43.
 9. Artemev S, Skob, Y., Ugryumov, M., Dreval, Y. Numerical evaluation of safety wall bending strength during hydrogen explosion. Materials Science Forumthis link is disabled, 2021, 1038 MSF, стр. 430–436.
 10. Rybalova O., Artemiev S., Bryhada O., Ilyinskiy O., Bondarenko A., Aleksieieva A. DETERMINATION OF DIRECTIONALITY OF PROCESS DEVELOPMENT IN ECOSYSTEMS OF SMALL RIVERS. 2022.

 11. Рибалова О., Артемʼєв С., Худзевич А., Коробкова А., Бондаренко О. Risk assessment for public health from air pollution in the industrial regions of Ukraine. VISNYK OF V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY-SERIES GEOLOGY GEOGRAPHY ECOLOGY, № 56 (с. 240-254). – 2022.(WEB OF SCIENCE).
 12. Andrey Grigorov, Vitaliy Ponomarenko, Yevhen Slepuzhnikov, Sergiy Artemev, Oleksandr Bondarenko, Oleksii Ilinskyi, Olena Bryhada. Сompatibility of Recycling Plastic Lubricants. Received October 17, 2022; Accepted April 3, 2023, р. 481-486 (SCOPUS).

     

Перемога у конкурсі на кращу монографію Національного університету цивільного захисту України 2018 року – «Підвищення ефективності виконання заходів з охорони праці та екологічної безпеки під час експлуатації шнекових екструдерів».

 

Курси підвищення кваліфікації

 

 1. Національний університет цивільного захисту України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації АА 085571363/5-18 з 29.1.2018 р. по 14.2.2018 р.
 2. Свідоцтво проходження міжнародного стажування у Республіці Польща (м. Слупськ, Поморська академія), з 8 по 18.6.2018 року.
 3. Диплом магістра про завершення навчання у Національному університеті цивільного захисту України у 2019 році (освітня програма – «Охорона праці»).
 4. Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем». Довідка про підвищення кваліфікації № 206 / 0109 від 12.06.2023 року (6 кредитів ЄКТС), з 01.05.2023 р. по 10.06.2023 р.Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75