Борисенко Віталій Григорович

Доцент кафедри. Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Дніпропетровський державний університет, 1971 рік, спеціальність «Двигуни літальних апаратів», інженер-механік

Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика магнітних явищ», 1986 рік

Доцент кафедри фізики та механіки, 1991 рік

Профілі у наукових базах даних

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-1115-8666

SCOPUS – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197392513

Google Academy - https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BUg70MgAAAAJ

Навчальна робота

Викладає дисципліну "Фізика". Голова предметно-методичної комісії «Фізика»

Наукова робота

Відповідальний виконавець НДР «Дослідження температурних режимів лісової підстилки і ґрунту соснових насаджень при низових лісових пожежах», номер держреєстрації 0118U001005 (01.2018 - 12.2020 рр.)

Відповідальний виконавець НДР «Дослідження шляхів удосконалення електрофізичних методів та засобів видалення продуктів горіння та вибуху», номер держреєстрації 0116U002006 (01.2016 - 12.2018 рр.)

Основні наукові публікації

Scopus

 1. Resonance properties of the quasi-one-dimensional Ising magnet [(CH3)(3)NH]CoCl3 center dot 2H(2)O in the paramagnetic and magnetically ordered phases / Kobets MI; Khatsko EN; Pashchenko VA; Borisenko VG / LOW TEMPERATURE PHYSICS / 2002 Volume: 28 Issue: 12 Pages: 889-895 DOI: 10.1063/1.1531393.
 2. Magnetic and thermal properties of the two-level magnetic system, KTm(MoO4)2) / Pashchenko VA; Borisenko VG; Khats'ko EN / JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER / 2002 Volume: 14 Issue: 41 Pages: 9693-9703 PII S0953-8984(02)34488-6 DOI: 10.1088/0953-8984/14/41/324
 3. Observation of antiferromagnetic-resonance in GdBa2Cu3Ox / Borisenko VG; VOLOTSKY SV / FIZIKA NIZKIKH TEMPERATUR. 1989 Volume: 15 Issue: 3. Pages: 328-332.
 4. Magnon spectrum and phase-transitions in easy-plane magnets / Pereverzev YV; Borisenko VG. FIZIKA NIZKIKH TEMPERATUR. 1987 Volume: 13 Issue: 11 Pages: 1185-1193.
 5. Specific features of the magnetic-properties of monoclinic ferromagnet and anti-ferromagnet / Author(s): Borisenko VG; Pereverzev YV. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS. 1983 Volume: 31-4. Issue: FEB Pages: 867-868. DOI: 10.1016/0304-8853(83)90718-7.
 6. Design of control algorithm over technical condition of hydrogen generators based on hydro-reactive compositions Abramov, Y., Borisenko, V., Krivtsova, V. 2017
 7. The resonance properties of the ising quasi-one-dimensional magnet [(CH3)3NH]CoCl3•2H2O in paramagnetic and magnetoordered phases Kobets, M.I., Khatsko, E.N., Pashchenko, V.A., (...), Dergachev, K.G., Borisenko, V.G. 2002

WOS

 1. Resonance properties of the quasi-one-dimensional Ising magnet [(CH3)(3)NH]CoCl3 center dot 2H(2)O in the paramagnetic and magnetically ordered phases / Kobets MI; Khatsko EN; Pashchenko VA; Borisenko VG / LOW TEMPERATURE PHYSICS / Volume: 28 Issue: 12 Pages: 889-895 DOI: 10.1063/1.1531393.
 2. Magnetic and thermal properties of the two-level magnetic system, KTm(MoO4)2) / Pashchenko VA; Borisenko VG; Khats'ko EN / JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER / Volume: 14 Issue: 41 Pages: 9693-9703 DOI: 10.1088/0953-8984/14/41/324
 3. Phase-diagram of strongly anisotropic rhombic ferromagnet in a transverse magnetic-field / Borisenko VG; Pereverzev YV. FIZIKA TVERDOGO TELA. Volume: 32. Pages: 3405-3407.
 4. Observation of antiferromagnetic-resonance in GdBa2Cu3Ox / Borisenko VG; VOLOTSKY SV / FIZIKA NIZKIKH TEMPERATUR. Volume: 15 Issue: 3. Pages: 328-332.
 5. Magnetic-resonance in quasi-one-dimensional compound [(CH3)3NH]NICl3.2H2O with strong anisotropy / Anders AG; Borisenko VG; Volotskii SV; et al. FIZIKA NIZKIKH TEMPERATUR. Volume: 15. Pages: 39-45.
 6. Magnon spectrum and phase-transitions in easy-plane magnets / Pereverzev YV; Borisenko VG. FIZIKA NIZKIKH TEMPERATUR. Volume: 13 Issue: 11 Pages: 1185-1193.
 7. Quantum peculiarities of phase-diagrams of easy-plane antiferromagnets under magnetic-field / Borisenko VG; Pereverzev YV. FIZIKA NIZKIKH TEMPERATUR. Volume: 11. Pages: 730-736.
 8. One-ion anisotropy effect on orientational phase-transitions in easy-plane antiferromagnets / Borisenko VG; Pereverzev YV. FIZIKA TVERDOGO TELA. Volume: 27. Pages: 2771-2773.
 9. The theory of the phase-diagram of uniaxial magnets in a transverse magnetic-field / Borisenko VG; Pereverzev YV. FIZIKA NIZKIKH TEMPERATUR Volume: 10. Pages: 946-953.
 10. On phase-diagram easy-plane ferromagnet in longitudinal magnetic-field / Pereversev YV; Borisenko VG. FIZIKA TVERDOGO TELA Volume: 26. Pages: 1249-1252.
 11. Specific features of the magnetic-properties of monoclinic ferromagnet and anti-ferromagnet / Author(s): Borisenko VG; Pereverzev YV. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS. Volume: 31-4. Issue: FEB Pages: 867-868. DOI: 10.1016/0304-8853(83)90718-7.
 12. Temperature-changes of easy magnetization axis direction in monoclinic ferromagnets and antiferromagnets / Borisenko VG; Pereverzev YV. FIZIKA NIZKIKH TEMPERATUR. Volume: 8. Pages: 846-854.
 13. Temperature rotation of easy magnetization axis in monoclinic ferromagnets and antiferromagnets / Borisenko VG; Pereverzev YV. FIZIKA TVERDOGO TELA Volume: 24. Pages: 1442-1444.
 14. Electron-paramagnetic resonance study of the ion ni2+ in hexamethylamine nickel halides in a high pulsed magnetic-field / Anders AG; Borisenko VG; Zvyagin AI; et al. ACTA PHYSICA POLONICA A Volume: 57. Pages: 483-489.

У фахових виданнях

 1. Ворон В.П., Борисенко В.Г., Ткач О.М., Мунтян В.К., Барабаш І.О. Параметри горіння підстилки соснових лісів Українського Полісся Лісівництво і агролісомеліорація. 2016. Вип.129.С. 130-138
 2. Абрамов Ю.А. О выборе параметров газогенератора СХП водорода на основе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза / Ю.А.Абрамов, В.Г.Борисенко, В.И.Кривцова // Проблемы пожарной безопасности. - Х: НУГЗУ, 2016. - Вып.39. - С.9-14.
 3. Абрамов Ю.А. Алгоритм контроля технического состояния газогенератора системы хранения и подачи водорода / Абрамов Ю.А., Борисенко В.Г., Кривцова В.И. // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х.: НУЦЗУ, 2017. – Вип. 25. - С.3-7.
 4. Krivtsova V. Abramov,Yu., Borisenko V. Design of control algorithm over technical condition of hydrogen generators based on hydro-reactive compositions. Східноєвропейський журнал передових технологій. 2017. 5/8 (89). С. 16-25
 5. Ворон В.П., Борисенко В.Г., Барабаш І.О., Мунтян В.К., Ткач О.М., Сидоренко С.Г., Мельник Є.Є. Вплив теплового випромінювання на лісові грунти. Лісівництво і агролісомеліорація. 2018. вип.132. С.105-114.
 6. Андрющенко Л.А., Борисенко В.Г., Кудін О.М., Горонескуль М.М. Інтумесцентні вогнезахисні покриття у сучасному будівництві (огляд). Проблеми надзвичайних ситуацій. 2019. № 1(29), С.121-138.

Підручники, посібники, монографії

 1. Модели и характеристики генераторов водорода на основе гидрореагирующих составов / Ю.А. Абрамов, В.Г. Борисенко, В.И. Кривцова. – Харьков: НУГЗУ, 2018. – 72 с.
 2. Фізика. Розділи: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електростатика. Постійний електричний струм: довідник. / Укладачі: В.Г. Борисенко, Ю.Ф. Деркач, В.І. Кривцова, К.Р. Умеренкова. -Х.: НУГЗУ, 2018. -106 с.
 3. Фізика. Розділи: Магнітне поле. Електромагнетизм. Коливання, хвилі і хвильові явища. Елементи квантової механіки. Фізика атома і атомного ядра. Елементи фізики твердого тіла: довідник / Укладачі: В.Г. Борисенко, Ю.Ф. Деркач, В.І. Кривцова, К.Р. Умеренкова. Х.: НУЦЗУ, 2018. 137 с.
 4. Физика. Разделы: Магнитное поле, Электромагнетизм. Колебания, волны и волновые явления. Элементы квантовой механіки. Физика атома и атомного ядра. Элементы физики твердого тела: справочник / Составители: В.Г. Борисенко, Ю.Ф. Деркач, В.И. Кривцова, К.Р. Умеренкова. -Х.: НУГЗУ, 2015.- 120с.
 5. Фізика: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни / Укладачі: В.Г. Борисенко, Ю.Ф. Деркач, В.І. Кривцова, К.Р. Умеренкова − Х.:НУЦЗУ, 2015.- 63с.

Патенти

 1. Патент України № 109686 Спосіб визначення динамічних характеристик газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. №16 від 25.08.2016, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І.
 2. Патент України №114098 Спосіб контролю технічного стану газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. № 4 від 27.02.2017, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І.
 3. Патент України № 117854. Спосіб визначення динамічного параметра газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. № 13 від 10.07.2017, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І.
 4. Патент України №118441. Спосіб визначення динамічних характеристик газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. №15 від 10.08.2017, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І.
 5. Патент України № 119107. Спосіб контролю технічного стану газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. №17 від 10.09.2017, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І.
 6. Патент України № 119845. Спосіб контролю технічного стану газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. №19 від 10.10.2017, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І.
 7. Патент України № 123603. Спосіб контролю технічного стану газогенератора системи зберігання та подачі водню. Бюл. №4 від 26.02.2018, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І.
 8. Патент України № 140143. Спосіб генерування водню. Бюл. №3 від 10.02.2020, автори Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І., Михайлюк А.О.

Підвищення кваліфікації

Національний університет цивільного захисту України, свідоцтво про підвищення кваліфікації АБ 085571363/000002-21 від 05.03.2021 р.

Винагороди, сертифікати

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75