Матеріальна база

На кафедрі функціонують дві спеціалізовані аудиторії та навчальна лабораторія, які обладнані сучасними приладами та устаткуванням.

Навчальна аудиторія вищої математики (410)

Кабінет вищої математики призначений для проведення практичних занять та лабораторних робіт з вищої математики. З цією метою він обладнаний індивідуальними робочими місцями, що забезпечені електричним живленням для підключення ПК (ноутбуків). В межах кабінету можна організувати локальну комп’ютерну мережу. Забезпечено Wi-Fi покриття з вільним виходом в інтернет. Наявність великорозмірного монітору розширює можливості викладача для використання мультимедійних технологій та більш доступного викладання складних розділів вищої математики.

    

Навчальна аудиторія фізики (409)

Кабінет фізики – це система узгодженого методичного та навчального устаткування для проведення практичних, семінарських занять з фізики, консультацій та самостійної підготовки слухачів університету.

Для забезпечення всіх видів занять в кабінеті зібрана підбірка методичної літератури та комплекс необхідного обладнання. Зокрема, основна інформація по змісту основних розділів курсу фізики відтворена на стендах. Компютерно-телевізійне обладнання кабінету дозволяє збагатити зміст і якість інформації, що подається викладачем. Вона може надаватись як автономно, через комп’ютер або носії інформації, так і шляхом з'єднання з кабельним телебаченням або інтернетом. Відтворення інформації може бути як у звичайному, так і у 3D режимах. Кабінет фізики дозволяє забезпечити вивчення фізики на сучасному експериментальному і теоретичному рівні.

  

 

 

 

Лабораторія фізики (405)

Лабораторія фізики – це сукупність методичного та навчального устаткування для проведення демонстраційних експериментів і лабораторних робіт з фізики. Вона дозволяє проводити як «класичні» лабораторні роботи, що використовують аналогове устаткування, так і роботи розроблені на основі сучасних технологій. Сучасне лабораторне устаткування базується на використанні комп’ютера в якості вимірювального приладу. Його ядром є персональний комп’ютер з вимірювальним блоком і програмне забезпечення. В лабораторії використовуються такі вимірювальні комплекси як «L-мікро» та «Навчальна лабораторія ІТМ». Вони дозволяють:

  • проводити натурний експеримент на високому методичному і вимірювальному рівні в реальному масштабі часу;
  • автоматизувати процес збору, обробки и перетворення інформації при виконанні натурного експерименту;
  • забезпечити візуалізацію і збереження одержаних результатів (таблиць, графіків, фотографій, ходу експерименту) на носіях інформації, тощо.

Лабораторія оснащена стендами, що містять інформацію щодо ходу лабораторних робіт та їх устаткування.

 

 

 

 

 

Навчально-наукова лабораторія

Наукова лабораторія кафедри фізико-математичних дисциплін була створена в 2014  році для  проведення навчально-дослідницької роботи кафедри. Це стало можливим завдяки підтримці кафедри з боку керівництва НУЦЗУ та факультету техногенно-екологічної безпеки. З початку розбудови лабораторії окреслилися два напрямки розвитку:  проведення наукових досліджень по вивченню характеристик протікання низових лісових пожеж та їх впливу на навколишнє середовище та дослідження по створенню вогнезахисних та гідрофобних покрить для захисту конструкцій та матеріалів. Створені і введені в дію установки для дослідження димотворних властивостей матеріалів, займистості матеріалів, впливу теплового випромінювання на грунти, вивчення температурних режимів горіння лісових матеріалів з наявністю та без наявності вітру.

    

  

 

 

 

 

 

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75