Комяк Валентина Михайлівна

 

Професор кафедри. Доктор технічних наук, професор 

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Харківський інститут радіоелектроніки, 1972 рік, cпеціальність «Електронні обчислювальні машини», інженер-математик

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.01 - технічна кібернетика та теорія інформації, 1980 рік

Доктор технічних  наук за спеціальністю 05.13.02 - математичне моделювання у наукових дослідженнях, 1996 рік

Професор кафедри економічної кібернетики та інформатики, 2003 рік

Профілі у наукових базах даних

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-9840-2635

SCOPUS – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193335790

Google Academy - https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=YkS-kiEAAAAJ

Навчальна робота

 Викладає дисципліну "Вища математика".

Наукова робота

Керівник наукового гуртка «Математика в цивільній безпеці»

Член постійної спеціалізованої вченої ради Д64.180.01 в Інституті проблем машинобудування НАН України ім. А.М. Підгорного з 2014 року

Член Вченої ради Національного університету цивільного захисту України

 1. Офіційний опонент Чугай Андрій Михайлович (01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи, 2018 р.)(д.т.н.)
 2. Офіційний опонент Луханін Олександр Олексійович (01.05.02 ― математичне моделювання та обчислювальні методи, 2017 р.)
 3. Офіційний опонент Разі Джабура Шгіт Аль-Азаві 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, 2015 р.)
 4. Офіційний опонент Субота Ірина Олександрівна 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, 2015 р.)
 5. Офіційний опонент Чугай Андрій Миколайович 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, 2018 р.)
 6. Офіційний опонент Хлуд Ольги Михайлівни за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи ("28" лютого 2019 р.)
 7. Офіційний опонент Литвиненко Олександра Сергійовича за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи ("28" лютого 2019 р.)
 8. Офіційний опонент Маций Ольги Борисівни за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи (26 березня 2019р).
 9. Офіційний опонент Стоян Юрія Євгеновича за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи("2" квітня 2019 р.)
 10. Офіційний опонент Коробчинського Кирила за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. ("5" листопада 2019 р.)

Керівник НДР «Розробка методу оптимізації засобів та шляхів евакуації з висотних будівель під час пожеж», номер держреєстрації 0115U002030, 01.2015 – 12.2018 рр.

Керівник НДР «Підвищення ефективності профілактичних заходів для боротьби з лісовими пожежами за рахунок раціонального лісоустрою» номер держреєстрації 0112U002576, 01.2011 – 12.2015 рр.

Керівник НДР «Розробка методу оптимізації вибору засобів та побудови шляхів евакуації під час пожеж у будівлях підвищеної поверховості» номер держреєстрації 0112U002581, 01.2011 – 12.2014 рр.

Член редакційної колегії науково-технічного журналу ««Проблеми пожежної безпеки (включений до переліку наукових фахових видань України. Наказ МОН України № 1528 від 29.12.2014 р.)

Науковий керівник Уварова Юрія Володимировича (науковий ступінь кандидата технічних наук) за спеціальністю 05.26.03 - пожежна безпека, 1998 рік

Науковий керівник Соболя Олександра Миколайовича (науковий ступінь кандидата технічних наук) за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка, 2001 рік

Науковий керівник Коссе Анатолія Григоровича (науковий ступінь кандидата технічних наук) за спеціальністю 21.06.02 - пожежна безпека, 2001 рік

Науковий керівник Покровського Ростислава Леонідовича (науковий ступінь кандидата технічних наук) за спеціальністю 21.06.02 - пожежна безпека, 2002 рік

Науковий керівник Калашнікова Олександра Олександровича (науковий ступінь кандидата технічних наук) за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка, 2004 рік

Науковий консультант Соболя Олександра Миколайовича (науковий ступінь доктора технічних наук) за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка, 2008 рік

Науковий керівник Кязімова Кязіма Тахір огли (науковий ступінь кандидата технічних наук) за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка, 2010 рік

Науковий керівник Даніліна Олександра Миколайовича (науковий ступінь кандидата технічних наук) за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка, 2018 рік

Основні наукові публікації

 1. A. Pankratov, V. Komyak, K. Kyazimov, V. Komyak, A. Naydysh, A. Danilin, A. Kosse, G. Virchenko, V. Martynov. Development of models for the rational choice and accommodation of people in mobile technical vehicles when evacuating from buildings. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. №4/4 (106) 2020. P.29-36.
 2. V.M. Komyak, A.N. Sobol, A.N. Danilin, V.V. Komyak, K.T. Kyazimov. Optimization of Partitioning the Domain into Subdomains According to Given Limitation of Space. Journal of Automation and Information Sciences, 2020. Vol.52, no. 2. Pp.13-26.
 3. V. Komyak, O. Sobol, O. Kartashov, I. Yakovleva, V. Komyak, A. Danilin, O.Lyashevskaya. "Computer simulation of the partitioning by mutually orthogonal lines," 2019 IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM), Polyana, Ukraine, 2019, pp. 16-19. doi: 10.1109/CADSM.2019.8779343
 4. S. Yakovlev, O. Kartashov, V. Komyak, S. Shekhovtsov, O. Sobol, I. Yakovleva, "Modeling and Simulation of Coverage Problem in Geometric Design Systems," 2019 IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM), Polyana, Ukraine, 2019, pp. 20-23. doi: 10.1109/CADSM.2019.8779303
 5. Коmyak Va. A study of ellipse packing in the high-dimensionality problems / Va. Коmyak, Vl. Коmyak, A. Danilin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. –2017. – 1/4(85). – pp. 17–23. doi: 10.15587/1729-4061.2014.28015

У фахових виданнях

 1. Коmyak V.M. The problem of covering the fields by the circles in the task of optimization of observation points for ground video monitoring systems of forest fires/ V.M. Коmyak, A.V. Pankratov, V. Patsuk, A.Yu.Prikhodko // Еcontechmod. aninternational quarterly journal – 2016, Vol.5, No.2, 133-138
 2. Комяк В.М. Алгоритмы моделирования индивидуально-поточного движения людей и их сравнение / В.М.Комяк, А.Н.Данилин, М.Н.Долгодуш // Сучасні проблеми геометричного моделювання. Збірник наукових праць. Мелітополь: МДТУ. - Вип. 9 . 2017 р. - С.75-79.
 3. Комяк В.М. Геометричне моделювання умов неперетинання еліпсів / В.М.Комяк, О.М.Соболь, О.М.Данилин // Сучасні проблеми геометричного моделювання”. Збірник наукових праць. - Мелітополь: МДТУ. - Вип.10. 2017 р. - С.85-79.
 4. Комяк В.М. Учет психофизических закономерностей при моделировании индивидуально-поточного движения людей / В.М.Комяк, А.Н. Данилин, В.В. Комяк // Сучасні проблеми геометричного моделювання. Збірник наукових праць. Мелітополь: МДТУ. - Вип.11, 2018 р. - С. 94-98.
 5. Комяк В.М. Моделювання покриття опуклими багатокутниками заданої області з дискретними елементами / В.М. Комяк, О.М. Соболь, С.А.Кравців, І.А.Чуб // Вестник Херсонского Национального Технического Университета, Херсон: ХНТУ. 2018. - N3(66), Т2. - С.147-152.
 6. Комяк В.М. Данілін О.М. Задачі упаковки та розкрою в рішенні прикладних задач // Прикладні питання математичного моделювання. Збірник наукових праць. - Херсон: ХНТУ, №2. 2019. – С.35-42, DOI 10.32782/2618-0340-2018-2-35-42
 7. Комяк В.М., Данілін О.М., Дворецька Т.О. Алгоритм моделювання індивідуально-потокового руху людей при евакуації в умовах пожежі та його характеристики / Проблеми надзвичайних ситуацій. Збірник наукових праць:. АО “Фоліо”- Вип 29, Харків: НУЦЗУ, 2019. – С.29-36.
 8. В.М. Комяк, О.М. Данілін, В.В. Комяк. Формалізація та приклади задачі розбиття області на підобласті за визначеними обмеженнями / Вісник Херсонського національного технічного університету: ХНТУ, 2019. N2(69).-Ч.3.-С.259-264.
 9. Komyak Va., Sobol O.,Kartashov O., Yakovleva I., Komyak Vl., Danilin A, Lyashevskaya Computer simulation of the partitioning by mutually orthogonal lines / 2019 IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM), Polyana, Ukraine, 2019, pp. 16-19. doi: 10.1109/CADSM.2019.8779343
 10. Yakovlev S, Kartashov O., Komyak V., Shekhovtsov S., Sobol O., Yakovleva I. On the maximum coverage problem in geometric design system / 2019 IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM), Polyana, Ukraine, 2019, pp. 20-23. doi: 10.1109/CADSM.2019.8779303
 11. Комяк В.М., Данілін О.М., Комяк В.В., Кязимов К.Т. Розробка математичної моделі оптимізації вибору шляхів та засобів для евакуації з висотних будівель/ Проблеми Надзвичайних ситуацій: Збірник наукових праць. АО “Фоліо”- Вип.30. Харків: НУЦЗУ, 2019

Підручники, посбники, монографії

 1. Комяк В.В. Комяк В.М., Соболь А.Н. Разбиение и трассировка в задачах пожарной безопасности строительства .- Харьков: НУЦЗ Украины, 2016. – 160с.
 2. Садковий В.П., Комяк В.М., Данілін О.М., Комяк В.В. Моделювання руху людських потоків під час евакуації з будівель у разі виникнення надзвичайної ситуації /Монографія: ”Друкарня Мадрід”, 2019, 162с.

Підготувала переможця конкурсу студентських робіт

Мироненко А.А. та Доленко В.С. - переможці другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019/2020 н.р. зі спеціальності «Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика» (диплом ІІІ ступеня), Національний технічний університет «ХПІ», 2019 рік

Участь у конференціях

 1. Комяк В.М., Соболь О.М., Комяк В.В., Долгодуш М.М. Подход к разбиению несвязной области на подобласти взаимно ортогональными прямыми // Материалы 5-ой Международной конференции “Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии”. ТII. (м. Кишинэу, 22-25 марта 2016). - С. 215–221.
 2. Комяк В.М., Данилин А.Н., Долгодуш М.Н. Алгоритмы моделирования индивидуально-поточного движения людей и их сравнение // Матеріали XIX науково-технічної конференції “Сучасні проблеми геометричного моделювання”. (м. Мелітополь 6-9червня 2017 р.) - С.17.
 3. Комяк В.М., Данилин. Алгоритм побудови умов неперетинання еліпсів // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичній конференції ”Прикладна геометрія та інформаційні технології в моделюванні об’єктів, явищ і процесів” (м. Миколаїв, 18 – 20 жовтня 2017 р.). - С.27-29.
 4. Комяк В.М., Данилин А.Н. Моделирование индивидуально-поточного движения людей / /Тези доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції ”Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем-MPZIS” (м. Дніпро, 22 – 24 листопада 2017 р.). - Дніпро: ДНУ. 2017р. - С.100-101.
 5. В.М.Комяк, О.М.Соболь, С.А.Кравців, І.А.Чуб. Моделювання покриття опуклими багатокутниками заданої області з дискретними елементами // Материалы XVIII Международной конференции по математическому моделированию: (м. Херсон 17-21 серпня 2018 р) -С.112
 6. В.М.Комяк, О.М. Данілін, В.В. Комяк. Формалізація та приклади задачі розбиття області на підобласті за визначеними обмеженнями / Материалы XX Международной конференции по математическому моделированию: ХНТУ. 2019. -С.58
 7. Komyak Va., Sobol O.,Kartashov O., Yakovleva I., Komyak Vl., Danilin A, Lyashevskaya Computer simulation of the partitioning by mutually orthogonal lines / 2019 IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM), Polyana, Ukraine, 2019, pp. 16-19. doi: 10.1109/CADSM.2019.8779343
 8. Yakovlev S, Kartashov O., Komyak V., Shekhovtsov S., Sobol O., Yakovleva I. On the maximum coverage problem in geometric design system / 2019 IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM), Polyana, Ukraine, 2019, pp. 20-23. doi: 10.1109/CADSM.2019.8779303
 9. Комяк В.М., Кязимов К.Т. Модель оптимізації вибору шляхів та засобів евакуації з висотних будівель / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ”Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика” (м. Харків, 21 – 22 листопада 2019 р.). - С.275-277.
 10. Velev D, Zlateva P., Комяк В.М. Моделирование движения потоков людей при эвакуации из высотных зданий / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ”Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика” (м. Харків, 21 – 22 листопада 2019 р.). - С.287-289.
 11. Komyak V, Kravtsiv S., Sobol O., and Al’boschiy. Mathematical model of management of the integral risk of emergency situation on the example of fires //4-th IFIP Conference on Information Technology in Disaster Risk Reduction ITDRR-2019, October 9-10, 2019, Kyev, Ukrain. Pp. 182-195.

Патенти

 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «FirePlug». Автори: Панкратов О.В., Комяк В.М., Романов Р.В., № 34290 від 27.09.2010

Підвищення кваліфікації

 Національний університет цивільного захисту України, свідоцтво про підвищення кваліфікації АА 085571363/000097–19 від 08.02.2019 р.

Винагороди, сертифікати

Почесна відзнака Міністерства внутрішніх справ України (наказ № 219 від 14.12.2004 р.)

Пам’ятний знак «90 років Національному університету цивільного захисту України», 2018 рікЗадай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75