Тарасенко Олександр Андрійович

Завідувач кафедри. Доктор технічних наук, професор

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Харківський державний університет, 1993 рік, спеціальність «Металознавство та металофізика», інженер-фізик

Кандидат технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека, 2004 рік

Доктор технічних  наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека, 2012 рік

Старший науковий співробітник за спеціальністю 21.06.02 - пожежна безпека, 2011 рік

Професор кафедри фізико-математичних дисциплін, 2019 рік

Профілі у наукоментричних базах даних

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-1313-1072

SCOPUS – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204839238

Google Academy - https://scholar.google.com.ua/citations?user=9Gnv0HYAAAAJ&hl=ru

Навчальна робота

 Викладає дисципліну "Вища математика".

Наукова робота

Голова спеціалізованої вченої ради Д64.707.01, спеціальність 21.06.02 – пожежна безпека, Національний університет цивільного захисту України

Керівник НДР "Підвищення ефективності локалізації нафтового забруднення на акваторії моря" номер держреєстрації 0114 U002237 (01.2014-12.2016)

Керівник НДР «Дослідження характеристик пожежонебезпеки полімерних фільтрувальних рукавів та осаду рукавного пилу», 2018 р.

Член редакційної колегії збірки наукових праць «Проблеми пожежної безпеки».

Член редакційної колегії збірки наукових праць «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»

Науковий керівник Кривошликова Сергія Федоровича (науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека», 2009 рік

Науковий керівник Мелещенка Руслана Геннадійовича (науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека», 2016 рік

Основні наукові публікації

 1. A. Burmenko, N. Deyneko, I. Hrebtsova, I. Kryvulkin, O. Prokopenko, R. Shevchenko, O. Tarasneko. Nfhfctyrjinvestigating an alternative electricity supply system for preventing emergencies under conditions of limited capacity. Eastern- of Enterprise Technologies. № 12(105) 2020. P.56-61.
 2. Nizhnik V. A method of experimental studies of heat transfer processes between industrial constructions / V. Nizhnyk, O. Kyrychenko, O. Tarasenko, A. Shvydenko, S Hovalenkov.// MATEC Web of Conferences – 2018 (Scopus)
 3. Deyneko N. Investigation of photoelectric converters with a base cadmium telluride layer with a decrease in its thickness for tandem and two-sided sensitive instrument structures /N. Deyneko, I. Kryvulkin, M. Matiushenko, O. Tarasenko, I. Khmyrov, A. Khmyrova, R. Shevchenko // EUREKA, Physics and Engineering (Scopus)
 4. Алгоритм нахождния оптимального маршрута экстренной эвакуации населения / В.Ю. Беляев, О.В. Стаховский, А.А. Тарасенко // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2016. – Вип. 24. - С. 30-42.
 5. Оцінка ефективності застосування пожежних літаків АН-32П та критерій доцільності їх залучення при локалізації природної пожежі / Р.Г. Мелещенко, В.К. Мунтян, О.А. Тарасенко // Проблеми пожарной безопасности. – 2016. – Вип. 39. - C. 171-178.
 6. Tarasenko O.A. Сomparison of tactics means efficiency for creating fire barriers by water discharge from the aircraft Аn-32P / O.A. Tarasenko // Проблеми пожарной безопасности. – 2015. – Вип. 38. - C. 165-169.
 7. Практичні рекомендації щодо застосування пожежних літаків Ан-32П при локалізації природної пожежі / Р.Г. Мелещенко, В.К. Мунтян, О.А. Тарасенко // Проблеми пожарной безопасности. – 2015. – Вип. 38. - С. 114-122.
 8. Определение границ полей невидимости для мониторинга пожарной опасности лесного массива / О.А. Тарасенко // Проблеми пожарной безопасности. – 2015. – Вип. 37. - С. 217-222.

Підручники, посібники, монографії

 1. Влияние пространственных флукуаций пирологических параметров среды на интегральные характеристики наземного ландшафтного пожара и условия его тушения: монография / Абрамов Ю.А., Россоха В.Е., Тарасенко А.А. –Х.: АГЗ Украины, 2004. – 142 с.
 2. Локализация ландшафтных пожаров: монография / Абрамов Ю.А., Тарасенко А.А. –Х.: НУГЗУ, 2011.- 97 с.
 3. Теория распространения и ликвидации наземных ландшафтных пожаров: монография / Абрамов Ю.А., Тарасенко А.А. –Х.: НУЦЗ Украины, 2011. – 288 с.
 4. Моделирование пожаров, их обнаружения, локализации и тушения: монография / Абрамов Ю.А., , Басманов А.Е., Тарасенко А.А. –Х.: НУГЗУ, 2011.- 927 с.
 5. Підвищення ефективності застосування пожежних літаків Ан-32П при локалізації природних пожеж: монографія / Мелещенко Р.Г., Мунтян В.К., Тарасенко О.А. – Х.: НУЦЗ України, 2016. – 108 с.

Підготував переможця конкурсу студентських робіт

 Чаговець Анатолій Іванович - переможець другого туру зі спеціальності «Фізика та астрономія» (диплом ІІІ ступеня), Сумський державний університет

 

Участь у конференціях

 1. A method of experimental studies of heat transfer processes between industrial constructions / 7th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2018) // V. Nizhnyk, O. Kyrychenko, A. Shvydenko, S. Hovalenkov, О.Tarasenko.
 2. Опис поверхні рельєфу при моделюванні природних і природно-техногенних надзвичайних ситуацій / VІІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Надзвичайні ситуації: безпека та захист» Черкаси ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 25-26 жовтня 2018 р. С. 235-236 // О.А. Тарасенко, В.В. Харламов.
 3. Ефективність застосування авіації при ліквідації природних пожеж і проведенні пошуково-рятувальних робіт / VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Надзвичайні ситуації: безпека та захист» Черкаси ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017 р. // О.А. Тарасенко, Р.Г. Мелещенко, В.К. Мунтян.
 4. Розрахунок параметрів авіаційного пошуку / Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку: матеріали 19 Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: ІДУЦЗ, 2017. С. 279-282. (10-11 жовтня) // О.А. Тарасенко, Р.Г. Мелещенко, В.К. Мунтян.
 5. 5. Експериментальне дослідження впливу перепаду висоти на тиск в рукавній лінії / Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку: матеріали 19 Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: ІДУЦЗ, 2017. С. 448-449. (10-11 жовтня) // О.А. Тарасенко, В.В. Харламов.

Підвищення кваліфікації

 Національний університет цивільного захисту України, свідоцтво про підвищення кваліфікації № АА 085571363/000041-18, 2018 рік Поморська академія м. Слупськ (Польща), 2019 рік

Винагороди, сертифікати

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75