Викладач кафедри прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища, д.ю.н., доцент Вадим БАБАКІН завершив Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Управління науковими та освітніми проєктами», яке відбувалося з 28 листопада 2022 року по 8 січня 2023 року на базі Національного університету «Одеська юридична академія» та Центру українсько-європейського наукового співробітництва, та мало обсяг 6 кредитів ECTS (180 годин).

Слід зауважити, що Вадим БАБАКІН викладає обов`язковий освітній компонент ОК 03 «Упроавління науковими проєктами та інтелектуальна власність» за освітньо-науковою програмою «Техногенно-екологічна безпека» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» у галузі знань 18 «Виробництво та технології».

Невпинне підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками - запорука забезпечення високої якості освітнього процесу!

 

 

 

 

 

 

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75