З метою надання зворотного зв’язку у системі забезпечення якості освітньої діяльності НУЦЗ України (https://nuczu.edu.ua/ukr/osvita/systema-zabezpechennia-iakosti-osvity) здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками, які є учасниками освітнього процесу освітньо-науковою програмою «Техногенно-екологічна безпека» за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти пройшли усі етапи анкетування за 2022 календарний рік.

З анкетами, які є анонімними, добровільними та доступними на сайті університету, можна ознайомитись у розділі «Опитування учасників освітнього процесу (стейкхолдерів) та їх результати» (https://nuczu.edu.ua/ukr/osvita/systema-zabezpechennia-iakosti-osvity?view=article&id=3625&catid=96), підрозділ Анкети для опитування учасників освітнього процесу (стейкхолдерів) (https://nuczu.edu.ua/ukr/osvita/systema-zabezpechennia-iakosti-osvity?view=article&id=3394&catid=96).

Це наступні анкети:

1) Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу в НУЦЗУ;

2) Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми;

3) Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання та навчання за окремою навчальною дисципліною;

4)  Науково-педагогічний працівник очима здобувача вищої освіти;

5) Опитування здобувачів вищої освіти щодо дистанційного навчання;

6) Опитування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в НУЦЗУ.

При цьому анкетування щодо «Опитування випускників щодо якості наданих їм освітніх послуг» не проводилось через відсутність випускників ОНП; анкетування щодо «Опитування роботодавців» не проводилось через відсутність випускників ОНП та відповідно – роботодавців, які взяли випускників на роботу.

Результати анкетування надаються до ознайомлення у відкритий доступ на офіційному сайті університету (https://nuczu.edu.ua/ukr/osvita/systema-zabezpechennia-iakosti-osvity?view=article&id=3624&catid=96).

Звіт про анкетування представлено у формі протоколу засідання випускової кафедри (http://fteb.nuczu.edu.ua/uk/fakultet/novyny/1642-zdobuvachi-vyshchoi-osvity-ta-vykladachi-za-osvitno-naukovoiu-prohramoiu-tekhnohenno-ekolohichna-bezpeka-zvituiut-pro-uchast-u-roboti-systemy-zabezpechennia-iakosti-osvitnoi-diialnosti-nutsz-ukrainy).

Відповідні опитування було проведено відповідно до наступних нормативних документів:

– Положення про систему забезпечення Національним університетом цивільного захисту України якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості);

– Положення про освітні програми Національного університету цивільного захисту України;

– Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті цивільного захисту України;

– Положення про оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників.

Результати анкетування проаналізовано та проілюстровано у наступних документах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75