25 травня 2023 р. доцент кафедри ОП та ТЕБ Цимбал Богдан Михайлович та здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОПП «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» за другим (магістерським) та першим (бакалаврським) рівнями вищої освіти прийняли участь у вебінарі «Адаптація робочих місць до наслідків зміни клімату», який організували та провели представники IRSST Дослідницького інституту Роберта-Сове з професійного здоров’я та безпеки праці (Монреаль, Канада, Квебек). Зміни клімату (ЗК) є загальновизнаною та прийнятною загрозою для працівників. Щоб зменшити їхню вразливість до небезпек адаптація робочих місць стала дуже важливою. В результаті дослідження було запропонувало спільне створення адаптаційних заходів, які б захистили здоров’я та цілісність працівників у Квебеку, не зважаючи на загрозливий вплив змін клімату. На цьому вебінарі було представлено два аспекти цього дослідження:

  • визначення працівників Квебеку, які піддаються найбільшому ризику щодо пріоритетних небезпек ЗК;
  • спільне створення адаптаційних заходів для працівників, які представляють дуже високий рівень ризику для обраної пріоритетної небезпеки у співпраці з представниками різних зацікавлених сторін, які працюють у сфері охорони здоров’я та безпеки робочих місць.