Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища (освітня програма – техногенно-екологічна безпека)», яка входить до галузі знань «Виробництво та технології» – це перспектива отримання універсальних знань, які можуть бути використані в більшості сфер діяльності, пов’язаних з промисловістю, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою.

Спеціальність є однією з найперспективніших, ліцензію на відкриття якої для підготовки магістрів університет отримав у травні 2017 року. Сьогодні вона спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні задачі щодо захисту навколишнього середовища від впливу небезпечних чинників на довкілля, життєдіяльність і здоров’я людей, з використанням сучасних технологій захисту навколишнього середовища, що характеризуються невизначеністю умов та вимог, у сфері техногенно-екологічної безпеки з урахуванням потреб регіонів, постраждалих від воєнної агресії.

Фахівці цієї спеціальності є затребуваними у будь-якій галузі промисловості, а також в Державній службі України з надзвичайних ситуацій та в екологічній інспекції. Їх робота пов’язана з інспектуванням, моніторингом, контролем стану довкілля та розробкою технологій і систем його захисту. В процесі навчання студенти мають можливість не тільки одержати теоретичні знання, а й набути практичного досвіду в цій галузі під час виїзних занять на підприємства м. Харкова, а також при проходженні переддипломної практики.

Слід зазначити, що студенти мають можливість займатися науковою діяльністю у цій галузі з провідними науковцями університету, а кращі з них – стажуватися у країнах ЄС.

Випускник університету за даною спеціальністю має широкий спектр працевлаштування на підприємствах та організаціях всіх форм власності, а також в державних органах екологічної інспекції, в силових структурах, екологічних прокуратурах і організаціях, що здійснюють нагляд за охороною навколишнього середовища, а також в науково-дослідних установах і навчальних закладах.

 

Ступінь вищої освіти «магістр» студент отримує після захисту кваліфікаційної роботи.

Термін навчання – 1 рік 6 місяців (заочна форма – 1 рік 9 місяців).

Кваліфікація магістра – магістр з технологій захисту навколишнього середовища.

Передумови – наявність освітнього ступеня бакалавра.Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75