Позиція у Рейтингу кафедр Університету за результатами оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників у 2020 році – 4

Позиція у Рейтингу кафедр Університету за результатами оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників у 2021 році – 2

Позиція у Рейтингу кафедр Університету за результатами оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників у 2022 році – 1

Позиція у Рейтингу кафедр Університету за результатами оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників у 2023 році – 1

Як структурний підрозділ кафедра створена 18 вересня 1997 року наказом № 635 міністра МВС України. З 01 вересня 2009 року кафедра прикладної механіки входить до складу факультету техногенно-екологічної безпеки. Наказом ДСНС України від 20.08.2018р. №484 кафедра  реорганізована у кафедру прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища. З вересня 2018 року кафедра є випускаючою за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». На кафедрі працюють 6 науково-педагогічних працівників, з яких 2 доктори та 4 кандидати наук.

Метою діяльності кафедри є забезпечення високоякісної підготовки фахівців Національного університету цивільного захисту України, проведення наукових досліджень пов’язаних з діяльністю ДСНС та напрямом роботи факультету, підвищення рівня викладання дисциплін, удосконалення навчального процесу, плідна співпраця зі спорідненими кафедрами інших вузів.

Основні напрями діяльності кафедри:

1. Випуск фахівців, навчально-виховна та методична робота для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня за спеціальністю:
183 «Технології захисту навколишнього середовища», освітня програма «Техногенно-екологічна безпека».

2. Випуск фахівців, навчально-виховна та методична робота для третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю:
183 «Технології захисту навколишнього середовища», освітня програма «Техногенно-екологічна безпека».

3. Навчально-виховна та методична робота для першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями:
261 «Пожежна безпека», освітні програми «Аудит пожежної та техногенної безпеки», «Пожежна безпека», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»;
263 «Цивільна безпека», освітні програми «Охорона праці», «Цивільний захист», «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт»;
101 «Екологія», освітня програма «Екологічна безпека»

4. Навчально-виховна та методична робота для другого (магістерського) рівня за спеціальностями:
101 «Екологія», освітня програма «Екологічна безпека»;
263 «Цивільна безпека», освітня програма «Охорона праці»

5. Співпраця кафедри з іншими установами та організаціями.
З метою обміну досвідом працівники кафедри тісно співпрацюють з Інститутом проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут”, Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Кременчуцьким національним університетом ім. М.Остроградського, Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харківським національним університетом ім. В.М.Каразіна, Kwara State University (Малете, Нігерія) та іншими установами.

6. Методична складова.
Методична робота проводиться згідно нормативних документів МОН України. Для забезпечення навчального процесу розробляються і видаються навчальні посібники, курси лекцій, методичні вказівки до самостійних та лабораторних робіт, робочі зошити. Науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь у рецензуванні навчальних та методичних видань інших вищих навчальних закладів.

7. Наукова діяльність.
Основні наукові напрямки роботи кафедри:

  1. Удосконалення систем управління екологічною безпекою потенційно-небезпечних об’єктів
  2. Використання апарату нечіткої логіки та психофізичних шкал у критеріальному оцінюванні рівня екологічної безпекиЗадай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75