У межах виконання завдань навчальної практики (професійної) здобувачі вищої освіти 2-го курсу – майбутні фахівці з охорони праці – 16 червня 2022 року взяли участь у вільному вебінарі Європейського співтовариства з охорони праці (ESOSH) «Обходи робочих місць керівництвом підприємства», що зорганізуються задля безпеки працівників в Україні.

Спікер Анатолій Алексєєв - директор з охорони праці, пожежної безпеки та екології ТОВ «Експерт Петролеум Україна» - під час онлайн-зустрічі розкрив питання особливостей обходів робочих місць керівництвом («Management walks around»), чому цей процес є обов’язковою складовою ефективних систем безпеки праці, включаючи його реалізацію під час воєнного стану у країні, як себе мають поводити керівники і працівники при таких обходах тощо.

Серед обговорюваних фахових питань акцентовано на поведінковій складовій представників сфери безпеки праці, що визначається різними softskills і є вкрай важливим у розумінні студентством особливостей світових векторів функціонування сфери безпеки праці, необхідності прийняття неординарних творчих рішень у майбутній професійній діяльності, розвитку інноваційного лідерства, ефективних стратегій мислення.

Подібні заходи забезпечують урізноманітнення представлення практичного виміру завдань практики для здобувачів вищої освіти 2-го курсу, зокрема у частині особливостей організації та основних напрямів роботи служби охорони праці, функціональних обов’язків посадових осіб (керівника) служби охорони праці, нормативно-правової бази з питань охорони праці, змісту і порядку ведення відповідної документації, основних характеристик організаційно-технічних рішень, що забезпечують охорону праці.

Відтак, передбачена співпраця з організаціями, підприємствами, установами, реалізована у межах проходження практик у спосіб проведення/відвідання подібних вебінарів, сприяє створенню необхідних умов для реалізації змісту практики, забезпечуючи удосконалення професійно-практичної підготовки здобувачів вищої освіти та відповідне набуття ними визначених освітньою програмою компетентностей.

 Олена Шароватова, кафедра ОП та ТЕБЗадай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75