27 квітня 2021 р. доценти кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Богдан ЦИМБАЛ, Олена ШАРОВАТОВА, Олена БРИГАДА та здобувачки вищої освіти Олександра ТКАЧЕНКО, Катерина СОІНА та Дар’я МОРОЗОВА прийняли участь у XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку охорони праці» та Всеукраїнській науково-практичній конференції «Охорона праці: освіта і практика». Дана конференція була приурочена Всесвітньому дню охорони праці. Організаторами конференції були: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» та Науково-виробничий журнал «Охорона праці».

Теми наукових доповідей: «Аналіз та попередження виробничого травматизму у деревооброблюваній галузі» та «Забезпечення інфекційної безпеки медичного персоналу та попередження утворення антибіотикорезистентного штаму».

Тематика XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку охорони праці»:

 1. Стан і перспективи удосконалення системи управління та нагляду за охороною праці і промисловою безпекою.
 2. Профілактика виробничого травматизму.
 3. Технології контролю і захисту від шкідливих і небезпечних виробничих та екологічних чинників.
 4. Забезпечення безпеки і гігієни праці у підрозділах силових та спеціальних структур.
 5. Новітні інформаційні технології як інструмент підвищення рівня промислової безпеки.
 6. Культура та психологія праці.
 7. Математичні моделі в охороні праці

Тематика Всеукраїнської науково-практичної конференції «Охорона праці: освіта і практика»:

 1. Перспективи розвитку напряму «Охорона праці» в сфері освіти.
 2. Діджиталізація освітнього процесу та інформаційного простору за напрямом «Охорона праці».
 3. Інтерактивні методи навчання при викладанні дисциплін за напрямом «Охорона праці».
 4. Формування ризик-орієнтовного мислення у здобувачів освіти та у працівників підприємств.
 5. Гуманітарні аспекти підготовки сучасного фахівця.
 6. Системи управління охороною праці. Оцінка ризиків.
 7. Практичний досвід з охорони праці на підприємствах.

Висловлює подяку організаторам конференції та її учасниками за високий рівень організації і проведення, а також з активну участь.

 

Доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Богдан ЦИМБАЛЗадай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75