Програми вступних випробувань

 

  1. Програма вступних випробувань для осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавр за спеціальностю 263 "Цивільна безпека" (освітня програма "Охорона праці") на основі раніше здобутого за іншою спеціальністю ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти.
  2. Програма вступних випробувань для осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю 101 "Екологія" (освітня програма "Екологічна безпека") на основі раніше здобутого за іншою спеціальністю ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти.
  3. Програма вступних випробувань для осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (освітня програма "Техногенно-екологічна безпека") на основі раніше здобутого за іншою спеціальністю ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти.
  4. Програма фахового випробування для осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю 101 "Екологія" (oсвітньо-професійна програма: "Екологічна безпека") на основі раніше здобутого за спорідненою спеціальністю ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти.
  5. Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня "магістр" за освітньо-професійною програмою "Охорона праці" спеціальності 263 "Цивільна безпека" галузі знань 26 "Цивільна безпека"
  6. Програми вступних випробувань для осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістр за освітньо-професійною програмою "Екологічна безпека" спеціальності 101 "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки".
  7. Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня "магістр" за освітньо-професійною програмою "Техногенно-екологічна безпека" спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" галузі знань 18 "Виробництво та технології".

 

 Задай нам питання

 

      Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська-94, факультет ТЕБ
Телефони:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75