Здобувачі вищої освіти Шаповалов Максим Сергійович та П’ятник Тетяна Андріївна, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Охорона праці», за спеціальностю 263 «Цивільна безпека», на другому (магістерському) рівні вищої освіти отримали подарунок від Європейської асоціації з охорони праці ESOSH, в рамках вивчення освітніх компонентів «Моніторинг охорони праці та теорія професійних ризиків» та «Виконання та захист кваліфікаційної роботи», пройшли онлайн-тренінг ESOSH «Оцінка ризиків. Базовий курс» та отримали іменний електронні номерні сертифікати.

Мета: сформувати повноцінне уявлення про сучасну оцінку ризиків на підприємстві, в організації. Основні поняття, коли і як застосовувати, мета та переваги, контроль ризиків на прикладах робіт підвищеної небезпеки.

Аудиторія: фахівці з охорони праці, керівники проектів, начальники підрозділів, особи, відповідальні за організацію та виконання робіт, працівники, задіяні в оцінці ризиків на підприємствах. Керівники, які бажають підвищити безпеку робочого середовища з використанням ризикоорієнтованого підходу.

Побудова курсу:

 1. Мета оцінки ризиків.
 2. Основні елементи.
 3. Методи оцінки.
 4. Контроль ризиків.

Приклади управління ризиками для робіт підвищеної небезпеки (на транспорті, роботи на висоті, машини та механізми, замкнені простори, ізоляція джерел енергії)

Форма: 2-годинна відео-презентація із лекційним супроводженням та практичними вправами. Мова – українська. Після проходження курсу тест – 12 питань з варіантами відповідей.

Сертифікат можливо було отримати за успішним складанням тесту (вірних 9 питань з 12 (75%) за 30 хвилин, 2 спроби)

Основи курсу:

 1. Директива № 89/391/ЄЕС Ради щодо запровадження заходів заохочення поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі.
 2. Настанова з систем управління охороною праці. МОП-СУОП 2001 (ILO-OSH 2001).
 3. Посібник з оцінки ризиків на робочому місці, Європейська комісія, 1996 р.
 4. Міжнародний стандарт ISO 45001:2018 Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги.
 5. Настанови з оцінки ризиків Управління з безпеки та гігієни праці у Великій Британії (HSE) – 2014.
 6. Досвід практичного застосування оцінки ризиків на промислових підприємствах >10 років.

Розробники курсу:

 • Європейське співтовариство з охорони праці ESOSH (the European Society of Occupational Safety & Health);
 • Ольга Богданова, канд. техн. наук за спеціальністю «Охорона праці», технічний спеціаліст Інституту гігієни та безпеки праці (Великобританія), тренер Vision Zero, досвід застосування оцінки ризиків на іноземних підприємствах більше 11 років;
 • Дмитро Григоренко, привілейований член Інституту гігієни та безпеки праці (Великобританія), тренер CIEH (Великобританія), досвід застосування оцінки ризиків на іноземних підприємствах більше 16 років.

Висловлюємо подяку Ользі БОГДАНОВІЙ, Олександру ШЕВЧЕНКО та ESOSH за вагомий вклад у професійний розвиток здобувачів вищої освіти.

Задай нам вопрос

 

     Контакты

Почтовый адрес:
61023, г. Харьков,
ул. Чернышевская-94,
факультет ТЭБ
Телефоны:
(057) 707-34-31
(067) 422-96-63
(066) 738-40-14
(063) 772-91-75