Здобувачі випускних курсів факультету техногенно-екологічної безпеки заочної і денної форм навчання за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в онлайн-режимі склали кваліфікаційний іспит.

Зміст підсумкової атестації базується на питаннях 23 освітніх компонентів освітньо-професійних програм спеціальності 263 «Цивільна безпека» галузі знань 26 «Цивільна безпека» першого рівня вищої освіти, освітнього ступеня «бакалавр», що розроблені відповідно до стандарту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 263 «Цивільна безпека», і забезпечуються 12 навчальними підрозділами Університету.

Реалії сьогодення потребують систематичного удосконалення й оптимізації освітнього процесу, тож подібна практика атестації бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» реалізована вперше. Результати роботи екзаменаційної комісії, очоленої головним спеціалістом відділу трудових ресурсів управління праці Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації Сергієм Цоцоріним, – засвідчили відповідальне опанування випускниками факультету техногенно-екологічної безпеки 2023 року - майбутніми фахівцями з охорони праці - програми кваліфікаційного іспиту, відповідних програмних результатів навчання, визначених стандартом та освітньою програмою, організовану технічну підготовку й успішне проходження фінального іспиту з демонстрацією достатнього рівня знань задля отримання диплому про відповідну освіту.

Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки щиро вітає своїх вихованців з успішним завершенням навчального процесу у межах здобуття освіти за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» першого (бакалаврського) рівня.

Олена Шароватова, кафедра ОП та ТЕБ